HAT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Công ty cổ phần Thương mại Bia hà Nội (HAT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2106

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 04/2016, nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến phòng họp tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%