HAS: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền (5%)

Công ty cổ phần HACISCO (HAS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức lần 2 năm 2017 bằng tiền

-     Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

-     Thời gian thực hiện: 02/07/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Hacisco, số 51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%