Hàng loạt công ty bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Hàng loạt công ty bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

(ĐTCK-online) Ngày 28/9, UBCK đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 công ty niêm yết vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin với tổng số tiền phạt là 910 triệu đồng.

 

Đó là CTCP Kinh Đô (KDC - sàn HOSE), CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD - sàn HOSE), CTCP Mirae (KMR - sàn HOSE), CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển (GMD - sàn HOSE), CTCP Bibica (BBC - sàn HOSE), CTCP Hùng Vương (HVG - sàn HOSE), CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG - sàn HOSE), CTCP Đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTC - sàn HOSE), CTCP Nhựa Tân Hóa (VKP - sàn HOSE), CTCP Sông Đà 4 (SD4 - sàn HNX), CTCP Giao nhận vận tải ngoại thương (VNT - sàn HNX) và CTCP Gạch men Chang Yih (CYC - sàn HOSE).

 

12 công ty này đồng thời phải xác định cá nhân gây ra vi phạm để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

 

Ngoài ra, các công ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó, đồng thời báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính về UBCK.

 

Cụ thể,  KDC bị phạt 80 triệu đồng do chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2010, chậm công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự ngày 29/4/2010; Nghị quyết ĐHCĐ ngày 08/5/2010; Nghị quyết HĐQT ngày 20/9/2010. Ngoài ra, Công ty cũng  chậm công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán về Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 14/6/2010; giải trình về nghiệp vụ với các bên có liên quan tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 ngày 18/4/2011; cung cấp sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 6/10/2011 theo quy định tại Khoản 3 Mục II và Khoản 3 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

 

CYC bị phạt 80 triệu đồng do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2010, BCTC quý III/2010, quý I/2011; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2010; chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010.

 

PVD bị phạt 80 triệu đồng do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2010; BCTC quý I và quý IV/2010; báo cáo định kỳ quý III và quý IV/2010; chậm công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự ngày 1/5/2011; chậm công bố công tin theo theo yêu cầu của HOSE về Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 14/6/2010 theo quy định tại khoản 3 Mục II và Khoản 3 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC..

 

VNT bị phạt 80 triệu đồng do chậm nộp Báo cáo tài chính  bán niên năm 2010 đã được soát xét ; BCTC các quý năm 2010 và BCTC hợp nhất quý 4/2010; Chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 

SD4 bị phat 80 triệu đồng do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC kiểm toán năm 2010; BCTC quý 2 và quý 4/2010; BCTC quý 1/2011; Chậm công bố thông tin bất thường Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/4/2010; về việc thay đổi trụ sở, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011.

 

VKP bị phạt 80 triệu đồng do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2009; BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý I và quý IV/2010; Báo cáo thường niên năm 2009; báo cáo định kỳ quý I/2011; chậm công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự ban kiểm soát, Ban Giám đốc.

 

PTC bị phạt 80 triệu đồng do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2009 và BCTC kiểm toán năm 2010,  BCTC hợp nhất quý IV/2010; báo cáo thường niên năm 2009 và năm 2010; báo cáo định kỳ quý I/2010; chậm công bố thông tin bất thường liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 1 ngày 28/4/2010 và lần 2 ngày 21/5/2010.

 

KMR bị phạt 70 triệu đồng do chậm nộp Báo cáo tài chính  kiểm toán năm 2010; BCTC quý III, quý IV/2010 và BCTC quý I/2011; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2009.

 

TLG  bị phạt 70 triệu đồng do chậm bổ sung thuyết minh BCTC quý III và quý IV/2010, chưa thực hiện báo cáo định kỳ quý I/2010.

 

BBC bị phạt 70 triệu đồng do chưa nộp BCTC công ty mẹ quý I và II/2011; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý I, quý III năm 2010 và quý I năm 2011.

 

GMD bị phạt 70 triệu đồng do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2010 và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2009; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2009 và 2010; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý I, quý III/2010 và quý I/2011.

 

HVG bị phạt 70 triệu đồng do chậm nộp BCTC công ty mẹ quý III/2010; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý IV/2010. 

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%