Hầm để xe đạp ngầm miễn phí tại Nhật Bản

Nhằm giải quyết vấn đề thiếu diện tích đỗ xe tại các địa điểm công cộng, các kỹ sư của Nhật Bản đã sáng tạo ra hệ thống đỗ xe đạp ngầm cực kỳ hiện đại và tiện lợi.

Tác giả NgocTuanz