HAI: Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (1:1,5)

 

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (HAI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:

20/01/2015

- Lý do thực hiện: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ thực hiện:                     1:1,5 (mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần thì có 03 quyền mua cổ phần mới, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

+ Phương án xử lý cổ phần lẻ: số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 99 cổ phần tại ngày chốt danh sách. Với tỷ lệ thực hiện 1:1,5, cố đông A sẽ nhận được 99 *3/2 = 148,5 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ, cổ đông A được quyền mua thêm 148 cổ phần mới, phần lẻ 0,5 cổ bị hủy bỏ.

+ Phương án xử lý số cổ phần không bán hết: số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phần không bán hết là số lượng cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua. 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/01/2015 đến ngày 10/02/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/01/2015 đến ngày 25/02/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM và xuất trình CMND.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%