Hai biểu đồ cho cách nhìn hoàn toàn khác nhau về thị trường chứng khoán

(ĐTCK) Dĩ nhiên, không mô hình nào trong số các mô hình kể trên có thể là một chỉ dẫn thực sự hữu ích. Có thể thị trường sẽ đi ngang thêm 1 thập kỷ nữa. Ai biết. Nhưng rõ ràng là một sự thay đổi trong cách nhìn có thể lật ngược câu chuyện của biểu đồ.

Tác giả Quang Huy (theo Business Insider)