HAC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HAC

- Mã ISIN: VN000000HAC5

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/10/2021 đến ngày 05/11/2021

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty số 24 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng:

+ Địa chỉ hiện nay: Số 24 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

+ Địa chỉ thay đổi: Công ty sẽ thông báo sau bằng văn bản

+ Thời gian thay đổi: Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VNIndex

1,393.8

-1.53 (-0.11%)

 
VNIndex 1,393.8 -1.53 -0.11%
HNX 388.29 1.29 0.33%
UPCOM 99.6 0.23 0.23%