Ảnh Internet

Ảnh Internet

Habeco lùi đại hội đồng cổ đông đến cuối tháng 5

(ĐTCK) Theo lịch dự kiến, ngày 27/4, Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. 

Tuy nhiên, Habeco vừa thông báo hoãn đại hội do Tổng công ty chưa chuẩn bị đầy đủ các nội dung của đại hội theo quy định, trong đó có việc xin chủ trương từ Bộ Công thương về việc giới thiệu người đại diện vốn để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Habeco quyết định lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chậm nhất đến ngày 31/5. Hiện cổ đông và thị trường rất quan tâm vấn đề thoái vốn nhà nước tại Habeco, đặc biệt là thỏa thuận quyền mua cổ phần ưu tiên của Carlsberg từ khi Habeco cổ phần hóa năm 2008.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Habeco đạt doanh thu 10.031 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 796,6 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức 15%. Habeco sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu tổng sản lượng bia tiêu thụ là 537 triệu lít, lợi nhuận sau thuế 808,6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

955.34

5.44 (0.57%)

 
VNIndex 955.34 5.44 0.57%
HNX 141.1 0.24 0.17%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%