Habeco bỏ ngỏ việc bán cổ phần cho Carlsberg

Habeco bỏ ngỏ việc bán cổ phần cho Carlsberg

(ĐTCK) Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013.

Theo đó, Habeco đặt kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp 1.926 tỷ đồng, tăng 2%; doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính 6.536 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thực hiện 2012. Riêng kế hoạch lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng, giảm 6,2% so với năm 2012. Mức cổ tức tăng nhẹ, đạt 16%. Nguyên nhân của kế hoạch lợi nhuận dự kiến giảm, theo lãnh đạo Habeco, là do thị trường có thể có những biến động khó lường nên kế hoạch đặt ra cần thận trọng. ĐHCĐ Habeco cũng đồng ý quỹ tiền lương thành viên chuyên trách HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 giữ nguyên như năm 2012, nhưng nếu không hoàn thành một trong các chỉ tiêu đã đề ra thì quỹ lương sẽ bị giảm (giảm 1% chỉ tiêu kế hoạch, sẽ giảm 0,3% quỹ lương).

Vấn đề bán 13% cổ phần thuộc sở hữu cổ đông nhà nước cho Tập đoàn Carlsberg Breweries A/S để tập đoàn này tăng tỷ lệ sở hữu tại Habeco từ 17,23% lên 30,23% đã không được nhắc đến trong ĐHCĐ lần này. Lý do là Bộ Công thương, hiện đang nắm giữ gần 82% vốn ở Habeco chưa có ý kiến.

Habeco cũng bầu lại thành viên HĐQT mới, theo đó, ông Tayfun Uner - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Carlsberg Đông Dương thay ông Henrik J. Andersen (CEO của Carlsberg Indonesia) đảm nhiệm vị trí này.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%