Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020

Thành phố giảm 1 cơ quan hành chính tương đương sở; giảm 65 phòng thuộc sở, 154 đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị.
Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020 ảnh 1
Tin bài liên quan