Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5-9% trong năm 2016

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5-9% trong năm 2016

Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng 8,5 - 9% trong năm 2016

Chiều 29/12, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2016, thành phố đặt chỉ tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5-9%, GRDP bình quân/người đạt 85-87 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 11-12%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 7-8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với năm trước 1,3%; số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm 17 đơn vị.

Để đánh kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, trong 5 năm  qua, KT-XH của Thủ đô đã có bước phát triển toàn diện. Kinh tê tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước.

Quy mô GRDP năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, cao gấp 1,8 lần so với năm 2010. Các ngành kinh tế phục hôi và tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng ngành dịch vụ chiêm 54%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41,5% và nông nghiệp 4,5%. 

Từ đó, thành phố Hà Nội đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để đạt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, trọng tâm vẫn là phát triển kinh tế. Thành phố sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, cải cách trong các lĩnh vực quỵ hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đâu tư. Tăng cường xúc tiên đầu tư, các giải pháp huỵ động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công 2016-2020. Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI và quản lý sau cấp giấy nhứng nhận đầu tư.

Bên cạnh đó, Hà Nội vẫn tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, viễn thông, các dịch vụ giám định khoa học, dịch vụ hỗ ừợ kinh doanh.Triển khai hai dự án logistics theo quy hoạch tại các huyện Sóc Sơn, Phú Xuyên. Đa dạng hóa nguồn lực phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. 

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%