GVR đặt mục tiêu chuyển niêm yết lên HOSE trong năm nay

GVR đặt mục tiêu chuyển niêm yết lên HOSE trong năm nay

(ĐTCK) Ngày 12/6 tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR ) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để thông qua kế hoạch kinh doanh (Công ty mẹ) với 4.612 tỷ đồng doanh thu, 2.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2% và 6% so với thực hiện năm 2018. 

HĐQT GVR cũng trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức 6% cho năm nay (năm 2018 trả 2,5%).

Trong năm 2019, GVR đặt mục tiêu chuyển niêm yết cổ phiếu lên Sở GDCK TP.HCM (HOSE), thúc đẩy thoái 2.227 tỷ đồng đầu tư ngoài doanh nghiệp nằm trong kế hoạch.

GVR đã báo cáo cấp có thẩm quyền xin thoái vốn bổ sung tại CTCP Khu công nghiệp Hố Nai, CTCP Xây dựng và tư vấn đầu tư do hoạt động kém hiệu quả.

GVR muốn tìm kiếm phương án chuyển đổi 20 công ty TNHH do GVR sở hữu 100% vốn sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần để hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021