GTS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (4%)

GTS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (4%)


CTCP  Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Kế toán Thống kê CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%