GTS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (4%)

GTS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (4%)


CTCP  Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Kế toán Thống kê CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021