GTNFoods họp cổ đông bất thường để sửa điều lệ

Công ty cổ phần GTNFoods (mã GTN, sàn HoSE) sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự cuộc họp là 2/12/2019.
GTNFoods là doanh nghiệp ngành nông nghiệp

GTNFoods là doanh nghiệp ngành nông nghiệp

Nội dung họp bao gồm việc thực hiện sửa điều lệ công ty và một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Mới đây trong tháng 11/2019, cổ đông lớn là Công ty cổ phần Invest Đại Tây Dương đã bán bớt 17 triệu cổ phiếu GTN để giảm tỷ lệ sở hữu tại GTNFoods từ 28,52% cổ phần xuống còn 21,72% cổ phần.

Về kinh doanh, trong quý III/2019 vừa qua, GTNFoods đạt doanh thu thuần 833,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 766,9 tỷ đồng). Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm là 2.268,7 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 2.302 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 22,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 23,3 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 64 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 115,5 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm 2019, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 110,4 tỷ đồng, trong khi con số này cùng kỳ năm trước là âm 24,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản của GTNFoods là 4.775,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.797,4 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,139.59

4.91 (0.43%)

 
VNIndex 1,139.59 4.91 0.43%
HNX 241.14 7.89 3.27%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%