GTN: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Thống nhất (GTN – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2015

- Địa điểmthực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Họp  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%