GTA: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (GTA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        31/12/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 10/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo – 333 Đại lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung cuộc họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2014;

+ Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 0.0 0.0%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%