GSM: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn, Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Nội dung họp: Thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn. 

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%