GS-TSKH Vũ Minh Giang: Văn hóa là chỉ dấu nhận biết của báo chí cách mạng

GS-TSKH Vũ Minh Giang cho rằng báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhưng đậm chất nhân văn và có vai trò như những lời hiệu triệu để cả dân tộc nhìn về một hướng.
GS-TSKH Vũ Minh Giang: Văn hóa là chỉ dấu nhận biết của báo chí cách mạng ảnh 1
Tin bài liên quan