Ảnh Internet

Ảnh Internet

Gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 180.000 tỷ đồng có hiệu lực ngay từ 8/4

(ĐTCK) Ngày 8/4, tại phiên họp bất thường của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bên cạnh việc ủng hộ triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Chính phủ chính thức cho phép triển khai gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lên tới 180.000 tỷ đồng.

5 nhóm đối tượng được hỗ trợ 180.000 tỷ đồng

Với việc Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong ngày 8/4, đồng thời có hiệu lực ngay từ ngày ban hành, theo Bộ Tài chính, 98% các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, sản xuất trên cả nước được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất, với gói hỗ trợ lên tới 180.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định 41/2020 áp dụng cho 5 nhóm đối tượng.

Thứ nhất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic...

Thứ hai là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản...

Thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Thứ tư, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Thứ năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...

Nghị định quy định về thời gian gia hạn đối với từng sắc thuế.

Trong đó, thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 tháng (tháng 3, 4, 5, 6/2020 và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020) đều được gia hạn với thời hạn là 5 tháng. Nghĩa là thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020. Tương tự thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng từ tháng 4, 5, 6 sẽ lần lượt là ngày 20/10, 20/11, 20/12/2020.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước, thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

Theo Nghị định 41/2020, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế nộp sau 30/7 sẽ không được gia hạn

Để hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế, Nghị định 41/2020 đã giản lược thủ tục bằng cách người nộp thuế thuộc nhóm đối tượng được gia hạn chỉ phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo mẫu tại phụ lục của Nghị định 41/2020 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Tất cả các thủ tục gia hạn đều phải nộp trước ngày 30/7/2020 mới được tính gia hạn, nếu nộp sau thời hạn này, người nộp thuế sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng ngay cơ chế gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất kể từ ngày 8/4, Nghị định 41/2020 không có thông tư hướng dẫn. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định này.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%