Gỗ Trường Thành (TTF): Quý II/2021 thoát lỗ nhờ giảm chi phí tài chính

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán TTF – sàn HOSE) công bố Báo cáo riêng quý II/2021.
Gỗ Trường Thành (TTF): Quý II/2021 thoát lỗ nhờ giảm chi phí tài chính

Theo đó, trong quý II/2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt đạt 319,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,9% và 505,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 36,5% về còn 8,7%.

Trong kỳ, nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (Doanh thu – giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), lợi nhuận cốt lõi âm 12,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 40,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 69,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 62,12 tỷ đồng về 27,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 66%, tương ứng tăng 10 tỷ đồng lên 25,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 56,3%, tương ứng giảm 19,42 tỷ đồng về 15,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 80,8 tỷ đồng về âm 40,9 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành (TTF): Quý II/2021 thoát lỗ nhờ giảm chi phí tài chính ảnh 1

Cơ cấu chi phí tài chính quý II/2021 của TTF

Như vậy, doanh nghiệp chỉ thoát lỗ nhờ vào việc giảm mạnh chi phí tài chính. Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái từ 1,4 tỷ đồng về còn âm 24,5 tỷ đồng và giảm trừ chi phí lãi vay từ 27,1 tỷ đồng về còn âm 17,45 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và giảm 93,1% so với 6 tháng đầu năm 2021. Như vậy, tính tới 30/6/2021 tổng lỗ lũy kế là 3.047,24 tỷ đồng, vốn điều lệ là 3.111,98 tỷ đồng, lỗ lũy kế sắp vượt vốn điều lệ.

Xét về dòng tiền kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 55,17 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 65,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 82,9 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư, doanh nghiệp huy động dòng tiền tài chính dương 145,1 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của TTF tăng 10,1% so với đầu năm lên 2.287,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 629,5 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 545,6 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 434,8 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 250 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 20,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 105 tỷ đồng lên 608 tỷ đồng và chiếm 26,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu TTF giảm 260 đồng về 7.260 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021