GND: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt (12%)


CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 08/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%