GMX: CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX)

GMX: CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX)


- Thời gian thực hiện: 25/04/2014

- Địa điểm: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch - Huyện Tân Thành - Tỉnh BRVT

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%