GMD: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 và cổ tức đặc biệt bằng tiền (80%)

Công ty cổ phần Gemadept (GMD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 và cổ tức đặc biệt bằng tiền

-Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)
Trong đó:

+ Cổ tức năm 2016 là 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

+ Cổ tức đặc biệt là 65% (01 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng).

-     Ngày thanh toán: 28/03/2018.

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 28/03/2018 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%