GMD: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (20%)

 

Công ty cổ phần Gemadept (GMD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/11/2015

- Địa điểm thực hiện:     

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tải khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

954.39

4.49 (0.47%)

 
VNIndex 954.39 4.49 0.47%
HNX 141.76 0.9 0.64%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%