GIL: Quý IV/2020 doanh thu đạt 911,1 tỷ đồng, tăng 16,1%

GIL: Quý IV/2020 doanh thu đạt 911,1 tỷ đồng, tăng 16,1%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã chứng khoán GIL – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 911,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 118,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,1% và 64,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,1% lên 23,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 67,1% lên 210,7 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 256,9% lên 18,2 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 44,3% về còn 15,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 314,5% lên 31,5 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp bất ngờ ghi lỗ công ty liên doanh, liên kết 20,7 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trong kỳ do năm nay doanh thu tăng và có thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán trong kỳ.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.456,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,2% và 91,9% so với thực hiện trong năm 2019.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.900 - 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 - 105 tỷ đồng, như vậy doanh nghiệp đã hoàn thành từ 293,3 - 324,2% kế hoạch lợi nhuận năm. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 15 - 30% trong năm 2020.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 42,7% lên 2.708,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 943,8 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 630 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 511,4 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 185,5 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng tài sản.

Trong năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 186,1 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 32,1% lên 765,2 tỷ đồng và chiếm 28,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/02, cổ phiếu GIL tăng 3.500 đồng lên 53.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,352.64

6.77 (0.5%)

 
VNIndex 1,352.64 6.77 0.5%
HNX 357.97 4.73 1.32%
UPCOM 96.25 0.44 0.46%
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021