GIL: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền (10%) và Đại hội cổ đông bất thường

CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền và Đại hội cổ đông bất thường.

a) Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 10% (01 cổ phiếu – nhận 1000 đồng).

- Thời gian thanh toán: 24/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh, 334A Phan Văn trị, P11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/07/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận. Trường hợp ủy quyền phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp pháp.

b) Đại hội cổ đông bất thường:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 02/08/2014

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

+ Thông qua một số tờ trình của Hội đồng quản trị.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%