Giấy ghi nhớ từ tính bám được trên mọi bề mặt phẳng

(ĐTCK) Nếu bạn đã từng cảm thấy khó chịu do những loại giấy nhớ thông thường có chất lượng keo dính khá kém thì có thể cân nhắc sản phẩm này.

Tác giả Ngọc Tuấn