Ảnh ShutterStock

Ảnh ShutterStock

Giao dịch khối ngoại tuần 20-24/4: Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong 4 tuần liên tiếp, vượt 1.700 tỷ đồng

(ĐTCK) Bất chấp thị trường tăng mạnh hay quay đầu điều chỉnh, thậm chí giảm sâu trước áp lực chốt lời mạnh (phiên 21/4), thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn "miệt mài" xả hàng với giá trị bán ròng duy trì khá đều hàng trăm tỷ đồng trong mỗi phiên giao dịch. Đặc biệt, tuần vừa qua (từ 20-24/4) là tuần bán ròng mạnh nhất trong 4 tuần liên tiếp của khối ngoại, với giá trị lên tới hơn 1.700 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 64,44 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.527,18 tỷ đồng, tăng 65,28% về lượng và 31,95% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 88,28 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.439,01 đồng (giảm 10,94% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,32% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 152,71 triệu đơn vị, giá trị 3.966,19 đồng (tăng 10,58% về lượng và 11,27% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/4

17.678.690

32.860.450

-15.181.760

404.890

746.890

-342.000

21/4

21.662.020

35.303.550

-13.641.530

871.120

1.081.710

-210.590

22/4

19.870.740

31.386.180

-11.515.440

514.910

829.950

-315.040

23/4

15.920.180

27.352.730

-11.432.550

308.180

622.520

-314.340

24/4

13.145.710

25.810.780

-12.665.070

339.910

685.120

-345.210

Tổng

88.277.340

152.713.690

-64.436.350

2.439.010

3.966.190

-1.527.180

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 15,02 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 106,15 tỷ đồng, tăng 66,87% về lượng và 15,92% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,48 đơn vị, giá trị 15,28 tỷ đồng (tăng 174,39% về lượng và 88,88% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 17,5 triệu đơn vị, giá trị 121,43 tỷ đồng (tăng 76,67% về lượng và 21,84% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/4

110.760

6.623.260

-6.512.500

1.360

37.530

-36.170

21/4

188.260

5.396.130

-5.207.870

2.740

33.110

-30.370

22/4

608.900

1.112.420

-503.520

4.750

10.210

-5.460

23/4

1.349.670

1.841.800

-492.130

4.930

16.410

-11.480

24/4

219.910

2.521.930

-2.302.020

1.500

24.170

-22.670

Tổng

2.477.500

17.495.540

-15.018.040

15.280

121.430

-106.150

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,47 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 78,51 tỷ đồng, giảm 11,16% về lượng nhưng tăng 31,22% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,86 triệu đơn vị, giá trị 74,03 tỷ đồng (tăng 33,29% về lượng và 43,14% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 9,33 triệu đơn vị, giá trị 152,54 tỷ đồng (giảm 1% về lượng nhưng tăng 36,75% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/4

1.008.120

4.615.760

-3.607.640

37.010

65.540

-28.530

21/4

249.570

1.118.040

-868.470

10.130

14.810

-4.680

22/4

627.530

737.110

-109.580

7.820

24.300

-16.480

23/4

633.710

971.990

-338.280

14.960

26.400

-11.440

24/4

336.530

1.885.140

-1.548.610

4.110

21.490

-17.380

Tổng

2.855.460

9.328.040

-6.472.580

74.030

152.540

-78.510

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 85,93 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.711,84 tỷ đồng, tăng 55,47% về lượng và 30,8% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.308,78 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 4,19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 89,74 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, HQC được mua ròng 3,79 triệu cổ phiếu, giá trị 4,2 tỷ đồng; FPT được mua ròng 1,67 triệu cổ phiếu, giá trị 88,23 tỷ đồng; HCM với 1,23 triệu cổ phiếu, giá trị 20,34 tỷ đồng, VHM với hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị gần 69 tỷ đồng…

Trái lại, khối này tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM về giá trị, đạt 291,23 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,95 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là VRE bị bán ròng 152,25 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 6,4 triệu cổ phiếu và VIC bị bán ròng 134,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,42 triệu cổ phiếu.

Còn xét về khối lượng, STB là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh, đạt 13,03 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 119,65 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ART với khối lượng 948.200 cổ phiếu, giá trị tương ứng 2,27 tỷ đồng. Tiếp theo là SPP được mua ròng 310.800 cổ phiếu, giá trị tương ứng 0,15 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PVS dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về giá trị, đạt 40,55 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,42 triệu đơn vị. Tiếp theo là SHB bị bán ròng 27,77 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,69 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu HUT bị bán ròng mạnh nhất đạt 7,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 12,58 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,129.66

-1.34 (-0.12%)

 
VNIndex 1,129.66 -1.34 -0.12%
HNX 228.83 4.8 2.1%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%