Giao dịch khối ngoại tuần 13-17/4: Tiếp tục bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại tuần 13-17/4: Tiếp tục bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài xả bán chứng khoán Việt kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay và trong tuần qua (từ ngày 13-17/4), bất chấp dòng tiền trong nước đã quay lại giao dịch tích cực. Trong đó, với việc tiếp tục tập trung bán cổ phiếu bluechip, khối này đã bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 38,99 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.157,38 tỷ đồng, giảm 47,95% về lượng và 27,76% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 99,12 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.407,15 đồng (tăng 13% về lượng và 4,7% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 138,11 triệu đơn vị, giá trị 3.564,53 đồng (giảm 15% về lượng và 8,63% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/4

23.360.910

29.374.840

-6.013.930

538.420

786.060

-247.640

14/4

20.339.960

28.564.860

-8.224.900

432.250

585.610

-153.360

15/4

15.483.940

19.996.880

-4.512.940

362.720

547.640

-184.920

16/4

20.504.850

25.916.490

-5.411.640

509.860

689.090

-179.230

17/4

19.431.900

34.254.990

-14.823.090

563.900

956.130

-392.230

Tổng

99.121.560

138.108.060

-38.986.500

2.407.150

3.564.530

-1.157.380

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 9 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 91,57 tỷ đồng, tăng 45,78% về lượng và 24,55% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 902.930 đơn vị, giá trị 8,09 tỷ đồng (giảm 53,68% về lượng và 47% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 9,9 triệu đơn vị, giá trị 99,66 tỷ đồng (tăng 21,91% về lượng và 12,24% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/4

286.940

1.366.400

-1.079.460

2.220

17.610

-15.390

14/4

179.710

2.010.480

-1.830.770

1.840

24.730

-22.890

15/4

150.550

1.043.900

-893.350

1.290

9.750

-8.460

16/4

162.610

1.403.780

-1.241.170

1.310

17.990

-16.680

17/4

123.120

4.078.430

-3.955.310

1.430

29.580

-28.150

Tổng

902.930

9.902.990

-9.000.060

8.090

99.660

-91.570

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,29 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 59,83 tỷ đồng, xấp xỉ về lượng nhưng giảm 53,43% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,14 triệu đơn vị, giá trị 51,72 tỷ đồng (giảm 29,23% về lượng và 23,74% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 9,43 triệu đơn vị, giá trị 111,55 tỷ đồng (giảm 8,24% về lượng và 43,17% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/4

606.170

1.939.770

-1.333.600

11.730

20.360

-8.630

14/4

222.440

2.123.460

-1.901.020

5.840

16.800

-10.960

15/4

209.040

1.149.600

-940.560

5.940

13.220

-7.280

16/4

362.890

2.313.700

-1.950.810

16.680

36.200

-19.520

17/4

741.700

1.901.400

-1.159.700

11.530

24.970

-13.440

Tổng

2.142.240

9.427.930

-7.285.690

51.720

111.550

-59.830

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 55,27 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.308,78 tỷ đồng, giảm 37,43% về lượng và 27,46% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.804,2 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 4,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 84,66 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, ROS được mua ròng 3,37 triệu cổ phiếu, giá trị 13,51 tỷ đồng; HCM được mua ròng1,6 triệu cổ phiếu, giá trị 25,43 tỷ đồng; VRE với 1,56 triệu cổ phiếu, giá trị 45,15 tỷ đồng…

Trái lại, khối này tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC về giá trị, đạt 332,65 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,48 triệu đơn vị. Tính trong hơn nửa đầu tháng 4, khối ngoại đã bán ròng tới gần 1.080 tỷ đồng.

Tiếp theo là VNM bị bán ròng hơn 103 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng 1,15 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, DXG và POW là cặp đôi cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, lần lượt đạt 5,36 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 49,56 tỷ đồng và 5,21 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 46,92 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TIG với khối lượng 108.900 cổ phiếu, giá trị tương ứng 0,59 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 43,12 tỷ đồng.

Tiếp theo, HUT bị bán ròng hơn 2 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 3,2 tỷ đồng; LAS bị bán ròng 1,34 triệu cổ phiếu, giá trị 6,98 tỷ đồng, TNG bị bán ròng 1,32 triệu cổ phiếu, giá trị 17,03 tỷ đồng, PVS với 9,01 tỷ đồng…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,123.82

-68.12 (-6.06%)

 
VNIndex 1,123.82 -68.12 -6.06%
HNX 222.24 -8.27 -3.72%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%