Giao dịch hạn chế, khối ngoại bán ròng 130 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 8

Giao dịch hạn chế, khối ngoại bán ròng 130 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 8

(ĐTCK) Ngoại trừ thỏa thuận khá khủng cổ phiếu GMD, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch kém sôi động và trở lại bán ròng 130 tỷ đồng trong tuần cuối cùng của tháng 8. Trong đó, bên cạnh cổ phiếu HPG tiếp tục bị xả bán, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 trở lại vị trí dẫn đầu về bán ròng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 13,26 triệu đơn vị, tăng hơn 133% so với tuần trước; tổng giá trị bán ròng tương ứng 204,26 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 610,42 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 63,15 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.228,18 đồng (tăng 13,64% về lượng và 22,96% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 76,41 triệu đơn vị, giá trị 2.432,44 tỷ đồng (tăng 24,73% về lượng và 6,6% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 26-30/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/8

5.719.760

16.708.690

-10.988.930

241.930

439.410

-197.480

27/8

24.477.700

25.302.510

-824.810

770.370

846.230

-75.860

28/8

11.197.180

10.095.060

1.102.120

378.330

347.290

31.040

29/8

8.247.210

10.151.530

-1.904.320

365.340

359.010

6.330

30/8

13.509.260

14.151.510

-642.250

472.210

440.500

31.710

Tổng

63.151.110

76.409.300

-13.258.190

2.228.180

2.432.440

-204.260

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng nhẹ ngày cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 743.340 đơn vị, trong khi tuần trước đó bán ròng 4,84 triệu đơn vị; tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 14,15 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 85% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 5,49 triệu đơn vị, giá trị 53,27 tỷ đồng (tăng hơn 73% về lượng và 80,64% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,75 triệu đơn vị, giá trị 67,42 tỷ đồng (giảm 40,71% về lượng và 46,43% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 26-30/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/8

1.246.050

1.000.330

245.720

14.170

16.820

-2.650

27/8

1.331.340

1.236.360

94.980

11.500

21.330

-9.830

28/8

1.362.100

1.322.920

39.180

10.700

15.630

-4.930

29/8

646.300

575.340

70.960

7.000

4.210

2.790

30/8

907.700

615.200

292.500

9.900

9.430

470

Tổng

5.493.490

4.750.150

743.340

53.270

67.420

-14.150

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,92 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 87,45 tỷ đồng, tăng 40,16% về lượng và tăng mạnh 155,4% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,89 triệu đơn vị, giá trị 144,3 tỷ đồng (giảm 4,57% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,97 triệu đơn vị, giá trị 56,85 tỷ đồng (giảm 27,22% về lượng và 48,82% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 26-30/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/8

1.033.750

456.600

577.150

42.310

12.140

30.170

27/8

727.870

517.890

209.980

32.410

13.250

19.160

28/8

553.790

216.200

337.590

22.160

8.340

13.820

29/8

678.170

508.860

169.310

20.280

15.220

5.060

30/8

897.400

270.270

627.130

27.140

7.900

19.240

Tổng

3.890.980

1.969.820

1.921.160

144.300

56.850

87.450

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 10,59 triệu đơn vị, tăng 15,61% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 130,96 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 548,3 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, không còn yếu tố đột biến, nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng khá hạn chế. Cổ phiếu NVL dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị đạt 103,29 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,67 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, PVD là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 2,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 50,19 tỷ đồng.

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 trở lại vị trí dẫn đầu trong danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng hơn 5,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 84,63 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, HPG bị bán ròng 2,88 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 65,64 tỷ đồng; VRE bị bán ròng gần 2,18 triệu cổ phiếu, giá trị 74,88 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với khối lượng 3,32 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 20,88 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVS bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,1 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 22,86 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, SHS bị bán ròng 722.700 cổ phiếu, giá trị 5,66 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%