Giao dịch chứng khoán tuần 5-9/10: Bán ròng hơn 720 tỷ đồng, tiếp tục xả mạnh VNM

Giao dịch chứng khoán tuần 5-9/10: Bán ròng hơn 720 tỷ đồng, tiếp tục xả mạnh VNM

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh, đạt hơn 720 tỷ đồng, trong đó, tâm điểm xả bán là cổ phiếu lớn VNM.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 17,43 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 598,64 tỷ đồng, giảm 67,65% về lượng và 66,34% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 115,75 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.926,26 đồng (tăng 48,39% về lượng và 57,08% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 133,19 triệu đơn vị, giá trị 3.524,9 đồng (đạt xấp xỉ về lượng và giảm 3,2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 5-9/10

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

5/10

26.932.660

27.878.610

-945.950

549.980

726.790

-176.810

6/10

26.979.220

28.257.300

-1.278.080

778.920

877.330

-98.410

7/10

17.120.850

24.478.550

-7.357.700

470.290

663.330

-193.040

8/10

24.503.930

29.929.380

-5.425.450

668.420

761.210

-92.790

9/10

20.218.300

22.642.000

-2.423.700

458.650

496.240

-37.590

Tổng

115.754.960

133.185.840

-17.430.880

2.926.260

3.524.900

-598.640

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 867.010 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 3,2 tỷ đồng, giảm 87,11% về lượng và hơn 96% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã giao dịch mua bán sôi động bởi sự đóng góp của giao dịch thỏa thuận khủng cổ phiếu ACB trong phiên cuối tuần. Cụ thể, khối ngoại mua vào 41,46 triệu đơn vị, giá trị 966,21 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 42,33 triệu đơn vị, giá trị 969,41 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 5-9/10

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

5/10

571.790

544.110

27.680

11.040

9.000

2.040

6/10

237.250

465.080

-227.830

3.730

6.510

-2.780

7/10

180.650

446.160

-265.510

3.920

5.590

-1.670

8/10

314.010

760.910

-446.900

5.360

6.640

-1.280

9/10

40.158.750

40.113.200

45.550

942.160

941.670

490

Tổng

41.462.450

42.329.460

-867.010

966.210

969.410

-3.200

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã 3,35 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 118,86 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 263.510 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng nhẹ 3,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,37 triệu đơn vị, giá trị 78,94 tỷ đồng (giảm 37% về lượng và 33,79% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,72 triệu đơn vị, giá trị 197,8 tỷ đồng (tăng 93,58% về lượng và 71,27% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 5-9/10

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

5/10

442.050

921.280

-479.230

30.420

32.750

-2.330

6/10

249.080

444.720

-195.640

17.860

30.590

-12.730

7/10

161.730

2.036.210

-1.874.480

9.340

78.460

-69.120

8/10

209.500

875.140

-665.640

11.960

42.200

-30.240

9/10

304.640

438.310

-133.670

9.360

13.800

-4.440

Tổng

1.367.000

4.715.660

-3.348.660

78.940

197.800

-118.860

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 21,65 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 720,7 tỷ đồng, giảm 64,43% về lượng và 61,16% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 1.855,44 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu HPG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 7,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 209,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là chứng chỉ quỹ gồm FUEVFVND được mua ròng 5,35 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 72,2 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VNM tiếp tục bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt gần 357 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 3,33 triệu đơn vị. Như vậy, tính chung trong 3 tuần qua, cổ phiếu VNM đã bị bán ròng tới hơn 910 tỷ đồng.

Còn xét về khối lượng, CTG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt hơn 4,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 134,31 tỷ đồng.

Danh mục các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là BID đạt 86,35 tỷ đồng, DIG đạt 66,21 tỷ đồng, E1VFVN30 đạt 56,23 tỷ đồng, PVD đạt 49,1 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NTP với khối lượng đạt 163.000 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 5,54 tỷ đồng.

Trong khi đó, VGS dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về giá trị, đạt 4,11 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 52.938 đơn vị. Còn cổ phiếu LAS bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 517.200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 50,72 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NTC đạt 4,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 20.700 cổ phiếu. Còn VIB bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 1,43 triệu đơn vị, giá trị 47,91 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%