Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 9-13/8: Bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng, tâm điểm là SSI và cổ phiếu bất động sản

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 9-13/8: Bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng, tâm điểm là SSI và cổ phiếu bất động sản

(ĐTCK) Mặc dù thị trường tiếp tục xác nhận tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp nhưng khối ngoại lại quay trở lại trạng thái bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng, với tâm điểm xả bán là SSI và các cổ phiếu bất động sản.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng liên tiếp và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày đầu tuần 9/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 57,18 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.143,49 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 55,95 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2.416,75 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 135,39 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.583,97 tỷ đồng (giảm 27,26% về lượng và 19,98% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 192,57 triệu đơn vị, giá trị 8.727,46 tỷ đồng (tăng 47,92% về lượng và 50,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 9-13/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

9/8

32.012.800

32.253.800

-241.000

1.466.590

1.356.480

110.110

10/8

25.561.200

45.890.200

-20.329.000

1.360.480

1.948.700

-588.220

11/8

24.280.700

47.104.160

-22.823.460

1.200.310

1.942.120

-741.810

12/8

23.389.940

25.223.750

-1.833.810

1.043.760

1.187.220

-143.460

13/8

30.143.750

42.095.050

-11.951.300

1.512.830

2.292.940

-780.110

Tổng

135.388.390

192.566.960

-57.178.570

6.583.970

8.727.460

-2.143.490

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ 2,6 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 79,11 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 241.730 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 27,45 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,02 triệu đơn vị, giá trị 134,22 tỷ đồng (giảm 74,61% về lượng và 81,65% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,62 triệu đơn vị, giá trị 213,33 đồng (giảm 60,98% về lượng và 69,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 9-13/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

9/8

1.055.830

1.787.310

-731.480

28.920

42.250

-13.330

10/8

924.920

1.234.750

-309.830

28.670

33.870

-5.200

11/8

1.256.560

1.883.270

-626.710

37.510

60.460

-22.950

12/8

1.006.550

1.756.400

-749.850

23.310

48.890

-25.580

13/8

773.740

953.910

-180.170

15.810

27.860

-12.050

Tổng

5.017.600

7.615.640

-2.598.040

134.220

213.330

-79.110

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 9/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 86,32 tỷ đồng, tăng 143,43% về lượng và 118,8% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,69 triệu đơn vị, giá trị 172,79 tỷ đồng (tăng 8,76% về lượng và 3% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,58 triệu đơn vị, giá trị 86,47 tỷ đồng (giảm 37,34% về lượng và 32,55% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 9-13/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

9/8

397.600

409.920

-12.320

17.540

21.330

-3.790

10/8

651.710

268.170

383.540

37.440

12.070

25.370

11/8

575.280

177.740

397.540

24.490

10.320

14.170

12/8

979.900

405.200

574.700

47.110

22.570

24.540

13/8

1.081.570

321.060

760.510

46.210

20.180

26.030

Tổng

3.686.060

1.582.090

2.103.970

172.790

86.470

86.320

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 57,67 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.136,28 tỷ đồng; trong khi tuần đầu tiên của tháng 8 mua ròng 57,06 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 2.483,65 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VHM vẫn được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 688 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,24 triệu đơn vị. Tiếp theo là PLX được mua ròng 344,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,45 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng STB tiếp tục dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng trong tuần qua, đạt hơn 6,7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 203,6 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu SSI bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 16,47 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 969,8 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác tập trung vào nhóm bất động sản như VIC đạt 367,7 tỷ đồng, NVL đạt 206,1 tỷ đồng, VRE đạt 174,1 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất DXS với với khối lượng 1,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 41,3 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là PAN được mua ròng 488.300 đơn vị, giá trị tương ứng 14,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VND bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng xấp xỉ 1,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 70,8 tỷ đồng. Tiếp theo là PVS bị bán ròng 1,16 triệu đơn vị, giá trị 30 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CTR và ACV về giá trị, lần lượt đạt 17,4 tỷ đồng (209.810 đơn vị) và 15,7 tỷ đồng (203.500 đơn vị), còn BSR dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 667.700 đơn vị, giá trị tương ứng 13,3 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất ABI với khối lượng 165.200 đơn vị, giá trị tương ứng 9,6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,393.8

-1.53 (-0.11%)

 
VNIndex 1,393.8 -1.53 -0.11%
HNX 388.29 0.0 0.0%
UPCOM 99.68 0.08 0.08%