Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 9-13/11: Tập trung giao dịch bluechip, vẫn bán ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 9-13/11: Tập trung giao dịch bluechip, vẫn bán ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố đi ngược xu hướng chung của thị trường khi tiếp tục bán ròng mạnh, đạt hơn 1.500 tỷ đồng với danh mục mua bán tập trung chủ yếu là các mã bluechip.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng mạnh và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 13/11.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 48,56 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.474,48 tỷ đồng, giảm 11,63% về lượng và 22,85% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 113,78 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.513,31 tỷ đồng (tăng 84,38% về lượng và 63,7% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 162,34 triệu đơn vị, giá trị 4.987,79 tỷ đồng (tăng 39,16% về lượng và 22,93% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 9-13/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

9/11

27.441.930

31.707.690

-4.265.760

795.100

1.004.130

-209.030

10/11

26.787.430

48.975.460

-22.188.030

712.230

1.472.290

-760.060

11/11

20.934.550

37.941.630

-17.007.080

642.320

1.236.020

-593.700

12/11

14.712.650

19.446.520

-4.733.870

433.080

566.580

-133.500

13/11

23.907.260

24.269.370

-362.110

930.580

708.770

221.810

Tổng

113.783.820

162.340.670

-48.556.850

3.513.310

4.987.790

-1.474.480

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,02 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,4 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 751.030 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 15,95 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,2 triệu đơn vị, giá trị 46,79 tỷ đồng (tăng 41,38% về lượng và giảm 11,18% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,18 triệu đơn vị, giá trị 44,39 tỷ đồng (giảm 28,24% về lượng và tăng 20,86% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 9-13/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

9/11

489.810

680.400

-190.590

8.000

9.150

-1.150

10/11

3.666.830

598.720

3.068.110

22.210

8.120

14.090

11/11

775.810

136.560

639.250

11.480

2.410

9.070

12/11

116.520

1.138.100

-1.021.580

2.390

15.310

-12.920

13/11

147.300

622.400

-475.100

2.710

9.400

-6.690

Tổng

5.196.270

3.176.180

2.020.090

46.790

44.390

2.400

Tương tự giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,9 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 37,32 tỷ đồng, tăng gấp hơn 1,5 lần về lượng và gần 2,7 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,25 triệu đơn vị, giá trị 160,01 tỷ đồng (tăng 155,43% về lượng và 210% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,14 triệu đơn vị, giá trị 197,33 tỷ đồng (tăng 154,87% về lượng và 219,77% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 9-13/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

9/11

294.080

454.840

-160.760

17.100

11.940

5.160

10/11

449.950

493.420

-43.470

23.990

19.670

4.320

11/11

761.320

970.010

-208.690

69.650

73.360

-3.710

12/11

339.840

1.358.900

-1.019.060

25.060

42.620

-17.560

13/11

400.440

1.863.760

-1.463.320

24.210

49.740

-25.530

Tổng

2.245.630

5.140.930

-2.895.300

160.010

197.330

-37.320

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 49,43 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.509,4 tỷ đồng, giảm 13% về lượng và 20,78% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.905,38 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VJC được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 308,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng với khối lượng mua ròng 2,9 triệu đơn vị. Còn về khối lượng, cổ phiếu VRE dẫn đầu khi được mua ròng hơn 9,85 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 263,3 tỷ đồng.

Đây cũng là 2 mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tới hàng trăm tỷ đồng, còn lại đều chỉ đạt trên dưới 50 tỷ đồng như HSG đạt 64 tỷ đồng, VHM đạt 59,5 tỷ đồng, BVH đạt 50,1 tỷ đồng, KDC đạt 22,1 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu MSN tiếp tục bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 486,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,18 triệu đơn vị. Như vậy, trong 5 tuần, cổ phiếu MSN đã bị khối ngoại bán ròng tới gần 4.164 tỷ đồng.

Trong khi đó, HPG vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 12,44 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 390,9 tỷ đồng.

Tiếp theo là VNM bị bán ròng 306,6 tỷ đồng, CTG bị bán ròng 272 tỷ đồng, SSI bị bán ròng 137,1 tỷ đồng, MBB bị bán ròng 125,6 tỷ đồng, KDH bị bán ròng 110,2 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS và KSD với giá trị lần lượt đạt 15,18 tỷ đồng (1,04 triệu đơn vị) và 11,53 tỷ đồng (2,96 triệu đơn vị).

Trong khi đó, TNG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 1,93 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 25,35 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV đạt 334.480 đơn vị, giá trị tương ứng 22,73 tỷ đồng; tiếp theo là MCH được mua ròng 191.050 đơn vị, giá trị 15,1 tỷ đồng. Còn LTG vẫn bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt hơn 2,8 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 67,84 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021