Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 7-11/9: Giao dịch sôi động, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 3.900 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 7-11/9: Giao dịch sôi động, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 3.900 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù thị trường quay ra điều chỉnh sau 5 tuần tăng liên tiếp, nhưng nhà đầu tư nước ngoài đã có tín hiệu tích cực khi trở lại mua ròng hơn 3.900 tỷ đồng, với tâm điểm là cổ phiếu lớn VHM.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 27,98 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 3.887,67 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng gần 4,4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 106,04 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 165,7 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.067,59 đồng (tăng 37,71% về lượng và 120,49% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 137,71 triệu đơn vị, giá trị 4.179,92 đồng (tăng 10,42% về lượng và 11% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 7-11/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

7/9

24.335.940

20.233.150

4.102.790

752.090

700.220

51.870

8/9

18.175.600

29.265.760

-11.090.160

536.170

965.480

-429.310

9/9

19.494.580

23.701.910

-4.207.330

463.390

632.720

-169.330

10/9

83.413.900

33.570.290

49.843.610

5.720.040

972.070

4.747.970

11/9

20.277.000

30.942.950

-10.665.950

595.900

909.430

-313.530

Tổng

165.697.020

137.714.060

27.982.960

8.067.590

4.179.920

3.887.670

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 9/9.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 627.130 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 22,54 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 3,53 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 39,37 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,13 triệu đơn vị, giá trị 67,7 tỷ đồng (tăng gần 183% về lượng và 277,58% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,5 triệu đơn vị, giá trị 45,16 tỷ đồng (giảm 29,81% về lượng và 21,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 7-11/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

7/9

291.210

230.340

60.870

5.450

3.910

1.540

8/9

585.700

877.360

-291.660

12.590

11.810

780

9/9

767.590

1.015.530

-247.940

10.560

13.710

-3.150

10/9

698.390

771.410

-73.020

9.470

7.680

1.790

11/9

1.783.440

604.560

1.178.880

29.630

8.050

21.580

Tổng

4.126.330

3.499.200

627.130

67.700

45.160

22.540

Còn, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 507.110 đơn vị, tăng 63,35% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 3,67 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 1,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,87 triệu đơn vị, giá trị 103,24 tỷ đồng (giảm 46,41% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,38 triệu đơn vị, giá trị 99,57 tỷ đồng (giảm 37,44% về lượng và 5,94% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 7-11/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

7/9

335.030

478.070

-143.040

16.980

27.630

-10.650

8/9

265.150

329.690

-64.540

18.640

17.880

760

9/9

460.220

600.710

-140.490

26.700

26.930

-230

10/9

671.460

352.260

319.200

34.180

16.670

17.510

11/9

136.460

614.700

-478.240

6.740

10.460

-3.720

Tổng

1.868.320

2.375.430

-507.110

103.240

99.570

3.670

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 28,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 3.913,88 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 8,24 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 147,15 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay ra mua ròng mạnh bởi phiên giao dịch đột biến ngày 10/9 khi cổ phiếu lớn VHM được mua ròng khủng và chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận. Vì vậy, tuần qua, VHM cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với tổng khối lượng gần 65,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4.911,7 tỷ đồng.

Các mã đứng ở vị trí tiếp theo cách khá xa như PLX được mua ròng 219,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 4,29 triệu cổ phiếu; FUEVFVND được mua ròng 142,5 tỷ đồng, khối lượng 11,05 triệu chứng chỉ quỹ; VRE được mua ròng 99,3 tỷ đồng, khối lượng 3,51 triệu cổ phiếu…

Trái lại, cổ phiếu HPG bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng gần 21,35 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 523,81 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó là KDH đạt 146,07 tỷ đồng (6,11 triệu cổ phiếu), VIC đạt 113,34 tỷ đồng (1,22 triệu cổ phiếu), VNM đạt 109,79 tỷ đồng, VCB đạt 107,81 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với khối lượng đạt gần 2,16 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 30,18 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 3,54 tỷ đồng, tương đương khối lượng 286.800 đơn vị.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH về giá trị, đạt 7,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 97.360 cổ phiếu. Còn QNS bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 3,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng 108.170 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

910.32

4.13 (0.45%)

 
VNIndex 910.32 4.13 0.45%
HNX 132.91 0.72 0.54%
UPCOM 60.66 -0.08 -0.14%