Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 6-10/7: Bán ròng gần 570 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 6-10/7: Bán ròng gần 570 tỷ đồng

(ĐTCK) Trái với xu hướng thị trường khởi sắc cả về điểm số và thanh khoản, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới gần 570 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần tuần đầu tháng 7.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 21,4 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 553,94 tỷ đồng, tăng 80,86% về lượng và tăng gấp gần 5,5 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 100,06 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.486,44 đồng (giảm 4,88% về lượng và tăng 16,55% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 121,46 triệu đơn vị, giá trị 4.040,38 đồng (tăng 3,79% về lượng và 31,29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-10/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/7

19.456.730

20.535.430

-1.078.700

699.150

674.110

25.040

7/7

26.589.280

26.265.300

323.980

870.250

810.710

59.540

8/7

11.471.060

21.248.550

-9.777.490

387.790

702.020

-314.230

9/7

19.638.150

23.933.930

-4.295.780

737.750

899.650

-161.900

10/7

22.904.320

29.473.490

-6.569.170

791.500

953.890

-162.390

Tổng

100.059.540

121.456.700

-21.397.160

3.486.440

4.040.380

-553.940

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày cuối tuần 10/7. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,58 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 10,49 tỷ đồng, tăng hơn 130% về lượng và giảm 29,07% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,05 triệu đơn vị, giá trị 15,97 tỷ đồng (giảm 6,19% về lượng và tăng 58,75% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,63 triệu đơn vị, giá trị 26,46 tỷ đồng (tăng 61,93% về lượng và 6,48% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-10/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/7

126.100

766.460

-640.360

1.690

8.800

-7.110

7/7

124.000

547.500

-423.500

1.880

6.100

-4.220

8/7

104.060

288.400

-184.340

2.800

3.360

-560

9/7

157.870

1.670.420

-1.512.550

2.270

4.310

-2.040

10/7

541.130

361.910

179.220

7.330

3.890

3.440

Tổng

1.053.160

3.634.690

-2.581.530

15.970

26.460

-10.490

Mặt khác, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã  mua ròng 1,83 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua ròng 13.880 đơn vị; tuy nhiên tổng giá trị là bán ròng 3,06 tỷ đồng, giảm 38,43% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,8 triệu đơn vị, giá trị 66,06 tỷ đồng (tăng gấp gần 3 lần về lượng và 86,35% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,97 triệu đơn vị, giá trị 69,12 tỷ đồng (tăng 106,64% về lượng và 71% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/7

967.850

327.040

640.810

18.690

14.570

4.120

7/7

175.570

259.070

-83.500

6.130

11.220

-5.090

8/7

409.980

370.350

39.630

14.610

17.230

-2.620

9/7

1.590.390

439.170

1.151.220

18.590

17.240

1.350

10/7

660.880

576.560

84.320

8.040

8.860

-820

Tổng

3.804.670

1.972.190

1.832.480

66.060

69.120

-3.060

Tổng cộng tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 22,15 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 567,49 tỷ đồng, tăng 71,18% về lượng và tăng gấp gần 4,4 lần về giá trị so với tuần trước (bán ròng 105,71 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu dầu khí VHM dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua với giá trị dạt 145,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 2,39 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng khá mạnh tiếp theo là PLX đạt 108,41 tỷ đồng (2,39 triệu cổ phiếu), CTG được mua ròng 91,69 tỷ đồng (2,73 triệu cổ phiếu), VRE được mua ròng 51,34 tỷ đồng (1,86 triệu cổ phiếu)…

Trái lại, việc nhà đầu tư ngoại xả mạnh DHC trong phiên 8/7 khiến cổ phiếu này dẫn đầu danh mục bán ròng trong tuần qua. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại bán ròng 222,47 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,42 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, HPG là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua, đạt gần 6,55 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 183,23 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất AMV đạt 330.150 cổ phiếu, giá trị 5,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 8,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng 630.200 đơn vị. Còn cổ phiếu ACM dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1,12 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,359.92

3.4 (0.25%)

 
VNIndex 1,359.92 3.4 0.25%
HNX 317.07 0.0 0.0%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021