Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/8-4/9: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu CTG và PLX

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/8-4/9: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu CTG và PLX

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, nhưng giá trị bán ròng giảm mạnh so với tuần trước. Đáng chú ý, cổ phiếu CTG và PLX được khối ngoại mua ròng mạnh với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần qua.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng ngày 3/9.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng gần 4,4 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 106,04 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước đó bán ròng tới 75,15 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 2.678,9 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 120,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3.658,91 tỷ đồng (tăng 21,12% về lượng và 25,45% về giá trị so với tuần trước). Ngược lại, khối ngoại bán ra với khối lượng 124,72 triệu đơn vị, giá trị 3.764,95 tỷ đồng (giảm 28,52% về lượng và 32,72% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 31/8-4/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

31/8

13.775.490

29.660.600

-15.885.110

477.760

766.700

-288.940

1/9

21.751.410

24.271.470

-2.520.060

595.790

788.370

-192.580

3/9

52.358.720

39.022.480

13.336.240

1.471.760

1.081.630

390.130

4/9

32.437.020

31.766.480

670.540

1.113.600

1.128.250

-14.650

Tổng

120.322.640

124.721.030

-4.398.390

3.658.910

3.764.950

-106.040

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,53 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 39,37 tỷ đồng, tăng 37,79% về lượng và 118,48% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,46 triệu đơn vị, giá trị 17,93 tỷ đồng (giảm 31,55% về lượng và 52,5% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,99 triệu đơn vị, giá trị 57,3 tỷ đồng (tăng 6,29% về lượng và 2,74% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX trong tuần từ ngày 31/8-4/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

31/8

149.130

1.600.320

-1.451.190

3.380

22.340

-18.960

1/9

353.280

883.330

-530.050

5.350

7.720

-2.370

3/9

534.420

1.173.270

-638.850

4.990

13.350

-8.360

4/9

421.250

1.328.690

-907.440

4.210

13.890

-9.680

Tổng

1.458.080

4.985.610

-3.527.530

17.930

57.300

-39.370

Còn, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 310.440 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1,74 tỷ đồng, giảm 83,5% về lượng và 97,59% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,49 triệu đơn vị, giá trị 104,12 tỷ đồng (tăng gấp hơn 3 lần về lượng và gấp gần 2 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,8 triệu đơn vị, giá trị 105,86 tỷ đồng (tăng 38,42% về lượng và giảm 1,26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 31/8-4/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

31/8

498.310

208.700

289.610

10.620

4.110

6.510

1/9

2.441.150

2.584.500

-143.350

60.830

65.640

-4.810

3/9

250.580

433.380

-182.800

15.280

19.700

-4.420

4/9

296.430

570.330

-273.900

17.390

16.410

980

Tổng

3.486.470

3.796.910

-310.440

104.120

105.860

-1.740

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 8,24 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 147,15 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước bán ròng 79,59 triệu đơn vị, giá trị bán ròng lên tới 2.769,13 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trái với tuần giao dịch trước đó, với phiên giao dịch thỏa thuận đột biến ngày 3/9 giúp CTG trở thành cổ phiếu dẫn đầu danh được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất tuần qua. Cụ thể, khối ngoại mua ròng hơn 28,13 triệu cổ phiếu CTG, tương ứng tổng giá trị 709,7 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cổ phiếu PLX được mua ròng 402,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 7,71 triệu đơn vị; VNM được mua ròng 96,2 tỷ đồng (777.550 cổ phiếu). Còn lại các mã đều được mua ròng chưa tới 50 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VHM bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 378,52 tỷ đồng, tương đương khối lượng 4,78 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó là VCB bị bán ròng 218,9 tỷ đồng (2,61 triệu đơn vị), BCM đạt hơn 126 tỷ đồng (3,08 triệu đơn vị), BID đạt 67,99 tỷ đồng (1,63 triệu đơn vị), NVL đạt 54,73 tỷ đồng, HCM đạt 50,59 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TIG với khối lượng đạt 375.900 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 2,44 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 11,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng 934.732 đơn vị.

Tiếp theo đó là SHS bị bán ròng 7,41 tỷ đồng (657.680 cổ phiếu), SHB bị bán ròng 4,92 tỷ đồng (354.330 cổ phiếu), VCG bị bán ròng 4,1 tỷ đồng…

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VTP về giá trị, đạt 14,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 134.410 cổ phiếu. Còn WSB bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 14,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng 384.800 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông