Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 29/3-2/4: Trở lại mua ròng 120 tỷ đồng sau 6 tuần bán ròng liên tiếp

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 29/3-2/4: Trở lại mua ròng 120 tỷ đồng sau 6 tuần bán ròng liên tiếp

(ĐTCK) Bên cạnh diễn biến thị trường có tuần giao dịch khởi sắc, nhà đầu tư nước ngoài cũng là nhân tố tích cực tác động tốt tới tâm lý thị trường khi trở lại trạng thái mua ròng sau 6 tuần liên tiếp bán ròng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng trong tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 16,62 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 93,17 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 35,58 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 1.099 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 186,47 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.075,22 tỷ đồng (tăng 5,95% về lượng và 18,95% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 169,85 triệu đơn vị, giá trị 6.982,05 tỷ đồng (giảm 19,72% về lượng và đạy xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 29/3-2/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

29/3

34.944.000

34.567.400

376.600

1.266.830

1.422.410

-155.580

30/3

46.365.210

46.189.900

175.310

1.574.140

1.864.690

-290.550

31/3

25.556.700

31.369.200

-5.812.500

1.091.670

1.308.400

-216.730

1/4

39.219.580

40.371.100

-1.151.520

1.802.990

1.762.350

40.640

2/4

40.385.830

17.355.200

23.030.630

1.339.590

624.200

715.390

Tổng

186.471.320

169.852.800

16.618.520

7.075.220

6.982.050

93.170

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 451.290 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 687.050 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 35,79 tỷ đồng, tăng 29,21% so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 8,43 triệu đơn vị, giá trị 168,74 tỷ đồng (tăng 136,32% về lượng và 129% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 8,88 triệu đơn vị, giá trị 132,95 tỷ đồng (tăng 208,42% về lượng và 189,27% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 29/3-2/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

29/3

607.010

1.543.110

-936.100

11.690

31.620

-19.930

30/3

4.400.000

1.391.570

3.008.430

101.040

24.370

76.670

31/3

609.600

2.950.200

-2.340.600

12.640

35.820

-23.180

1/4

985.830

1.451.240

-465.410

7.090

18.140

-11.050

2/4

1.822.930

1.540.540

282.390

36.280

23.000

13.280

Tổng

8.425.370

8.876.660

-451.290

168.740

132.950

35.790

Giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,37 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 53,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,94 triệu đơn vị, giá trị 98,03 tỷ đồng (giảm 61,43% về lượng và 65,9% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,19 triệu đơn vị, giá trị 105,35 tỷ đồng (giảm 40% về lượng và 54,93% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 29/3-2/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

29/3

283.050

369.810

-86.760

11.220

17.800

-6.580

30/3

419.980

250.800

169.180

26.230

12.490

13.740

31/3

647.260

542.710

104.550

34.690

32.830

1.860

1/4

338.500

642.910

-304.410

18.230

26.830

-8.600

2/4

248.210

381.450

-133.240

7.660

15.400

-7.740

Tổng

1.937.000

2.187.680

-250.680

98.030

105.350

-7.320

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 15,92 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 121,64 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 36,49 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 1.070,33 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VIC được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 951,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 8,37 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, cổ phiếu PMG dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 11,47 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 395,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hầu hết giao dịch của VIC và PMG đều được khối ngoại thực hiện thông qua thỏa thuận.

Các mã được mua ròng mạnh khác gồm STB đạt 239,3 tỷ đồng (11,29 triệu đơn vị), GEX đạt 175,4 tỷ đồng, HPG đạt 146,8 tỷ đồng, MSN đạt 122,4 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu CTG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng đạt 12,41 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 504,7 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu VNM bị bán ròng 402,4 tỷ đồng, VCB đạt 384,6 tỷ đồng, KDH đạt 186,4 tỷ đồng, VRE đạt 182,3 tỷ đồng, GAS đạt 172 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHB với khối lượng đạt hơn 5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 120,6 tỷ đồng

Trong khi đó, cổ phiếu PVS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 35,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,58 triệu đơn vị. Còn CEO dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng đạt hơn 2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 24,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng 166.200 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 11,9 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là VTP với khối lượng 296.320 đơn vị, giá trị tương ứng 26,1 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,268.28

7.7 (0.61%)

 
VNIndex 1,268.28 7.7 0.61%
HNX 296.48 0.73 0.24%
UPCOM 81.99 0.2 0.25%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021