Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 28/9-2/10: Ồ ạt xả bluechip, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới hơn 1.850 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 28/9-2/10: Ồ ạt xả bluechip, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới hơn 1.850 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù giao dịch khá sôi động nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố không mấy tích cực khi duy trì trạng thái bán ròng hàng trăm tỷ đồng qua từng phiên giao dịch trong tuần qua.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 53,88 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 1.778,64 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ bán ròng 261.650 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 55,67 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 78 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.862,93 đồng (giảm 24,5% về lượng và 29,42% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 131,89 triệu đơn vị, giá trị 3.641,57 đồng (tăng 27,31% về lượng và 40,94% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 21-25/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

28/9

19.783.930

29.008.400

-9.224.470

396.820

782.800

-385.980

29/9

22.158.560

39.955.490

-17.796.930

532.700

1.126.810

-594.110

30/9

13.989.570

18.126.770

-4.137.200

277.310

527.160

-249.850

1/10

9.643.340

19.760.510

-10.117.170

317.460

588.030

-270.570

2/10

12.433.380

25.034.660

-12.601.280

338.640

616.770

-278.130

Tổng

78.008.780

131.885.830

-53.877.050

1.862.930

3.641.570

-1.778.640

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,73 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 80,54 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5,3 lần về lượng và gấp đôi về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,56 triệu đơn vị, giá trị 25,14 tỷ đồng (giảm 4,4% về lượng và tăng 19,66% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 8,29 triệu đơn vị, giá trị 105,68 tỷ đồng (tăng 207,84% về lượng và 73,1% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 21-25/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

28/9

410.210

927.540

-517.330

5.720

9.240

-3.520

29/9

224.140

3.494.070

-3.269.930

3.570

48.660

-45.090

30/9

400.940

776.940

-376.000

6.260

14.830

-8.570

1/10

270.840

875.160

-604.320

4.480

12.310

-7.830

2/10

258.040

2.217.390

-1.959.350

5.110

20.640

-15.530

Tổng

1.564.170

8.291.100

-6.726.930

25.140

105.680

-80.540

Trong khi, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 263.510 đơn vị, giảm 48,1% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 3,74 tỷ đồng, tăng 4,47% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,17 triệu đơn vị, giá trị 119,23 tỷ đồng (tăng 63,74% về lượng và 108,26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,44 triệu đơn vị, giá trị 115,49 tỷ đồng (tăng 32,79% về lượng và 115,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 21-25/9

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

28/9

149.970

106.150

43.820

5.720

5.050

670

29/9

456.530

147.110

309.420

29.870

8.060

21.810

30/9

357.350

205.970

151.380

17.900

11.760

6.140

1/10

375.130

782.500

-407.370

21.060

41.260

-20.200

2/10

833.560

1.194.320

-360.760

44.680

49.360

-4.680

Tổng

2.172.540

2.436.050

-263.510

119.230

115.490

3.740

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 60,87 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 1.855,44 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 1,83 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 19,21 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu SSI được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,66 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 46,2 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi chứng chỉ quỹ gồm FUEVFVND được mua ròng 2,52 triệu đơn vị, giá trị 33,6 tỷ đồng và FUESSVFL được mua ròng gần 1,3 triệu đơn vị, giá trị 13,6 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VNM bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 468,72 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 4,12 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, HPG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt hơn 11 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt gần 293 tỷ đồng.

Danh mục các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo chủ yếu vẫn tập trung vào các bluechip, đó là VHM đạt 174,39 tỷ đồng, VRE đạt 136,54 tỷ đồng, CTG đạt 83,86 tỷ đồng, VIC đạt 62,68 tỷ đồng, GAS đạt hơn 60 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất INN đạt giá trị 1,57 tỷ đồng, tương đương khối lượng 51.600 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu DXP bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 4,12 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 50,72 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng 281.890 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,7 tỷ đồng. Còn VGG tiếp tụcbị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 361.200 đơn vị, giá trị 14,44 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,484.84

-8.19 (-0.55%)

 
VNIndex 1,484.84 -8.19 -0.55%
HNX 460.58 1.96 0.42%
UPCOM 114.34 -0.27 -0.24%