Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 26-30/10: Chưa dừng tay, bán ròng thêm hơn 1.980 tỷ đồng

(ĐTCK) Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng trong tuần qua trên thị trường, nhưng đã giảm khá mạnh cả về khối lượng và giá trị so với tuần trước đó.

Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại vẫn chưa dùng chuỗi bán ròng với cả 5 phiên trong tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 34,4 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 1.972 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước bán ròng 74,57 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.503,24 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 26-30/10:

Ngày

Khối lượng (triệu cổ phiếu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/10

10,98

20,43

-9,45

345,23

760,54

-415,31

27/10

37,07

38,74

-1,67

968,67

1.137,24

-168,57

28/10

25,46

33,8

-8,34

715,41

1.194,35

-478,94

29/10

20,75

19,8

0,95

598,71

934,79

-336,08

30/10

18,77

34,67

-15,89

608,13

1.181,00

-572,87

Tổng

113,03

147,44

-34,4

3.236,15

5.207,92

-1.971,77

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ trong 2 phiên đầu và cuối tuần, còn lại cũng bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 1,22 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 7,5 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó, khối này lại mua ròng gần 1,81 triệu đơn vị với giá trị mua ròng đạt 22,08 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 26-30/10:

Ngày

Khối lượng (triệu cổ phiếu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/10

0,63

0,51

0,12

10,37

8,99

1,38

27/10

3,45

3,59

-0,14

55,98

57,25

-1,27

28/10

0,29

0,28

0,01

4,6

5,81

-1,21

29/10

0,68

1,68

-1

14,06

20,42

-6,36

30/10

0,68

0,88

-0,20

9,77

8,87

1

Tổng

5,37

6,94

-1,22

94,78

101,34

-7,46

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2 phiên mua ròng ngày 27 và 28/10, còn lại cũng bán ròng.

Tổng cộng trong tuần, khối ngoại bán ròng nhẹ 0,59 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng hơn 4,6 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó bán ròng 2,36 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 13,61 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên UpCoM trong tuần từ ngày 26-30/10:

Ngày

Khối lượng (triệu cổ phiếu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/10

0,2

0,55

-0,35

7,84

14,16

-6,32

27/10

0,17

0,3

-0,13

9,45

8,32

1,13

28/10

0,3

0,32

-0,02

15,12

6,31

8,81

29/10

0,18

0,24

-0,06

9,28

10,43

-1,15

30/10

0,19

0,16

-0,03

12,57

5,43

-7,14

Tổng

1,04

1,57

-0,59

54,26

44,65

-4,67

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 36,21 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.983,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, tuần trước đó, khối này bán ròng 75,11 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 2.494,77 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,352.76

2.08 (0.15%)

 
VNIndex 1,352.76 2.08 0.15%
HNX 361.02 -2.4 -0.67%
UPCOM 97.65 0.89 0.91%
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021