Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 24-28/8: Tập trung bán cổ phiếu nhóm VN30, bán ròng tới 2.770 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 24-28/8: Tập trung bán cổ phiếu nhóm VN30, bán ròng tới 2.770 tỷ đồng

(ĐTCK) Trái với giao dịch sôi động của nhà đầu tư trong nước giúp thị trường duy trì đà khởi sắc, khối ngoại quay ra xả mạnh bluechip và bán ròng tới 2.770 tỷ đồng trong tuần qua.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 75,15 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng 2.678,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ bán ròng 6,3 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 768,8 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 99,34 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.916,69 đồng (tăng 25,05% về lượng và giảm 9,9% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 174,49 triệu đơn vị, giá trị 5.595,59 đồng (tăng 103,5% về lượng và 126,71% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 24-28/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/8

24.543.020

33.318.310

-8.775.290

669.940

1.066.090

-396.150

25/8

16.116.130

26.949.740

-10.833.610

405.550

864.850

-459.300

26/8

16.529.430

27.602.170

-11.072.740

568.380

928.790

-360.410

27/8

25.432.270

25.942.360

-510.090

705.210

940.710

-235.500

28/8

16.720.980

60.680.900

-43.959.920

567.610

1.795.150

-1.227.540

Tổng

99.341.830

174.493.480

-75.151.650

2.916.690

5.595.590

-2.678.900

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 1 phiên mua ròng duy nhất 26/8 và 4 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,56 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 18,02 tỷ đồng, giảm 66,66% về lượng và 76,32% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,13 triệu đơn vị, giá trị 37,75 tỷ đồng (giảm 86,84% về lượng và giảm 89,97% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,69 triệu đơn vị, giá trị 55,77 tỷ đồng (giảm 80,35% về lượng và 87,68% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 24-28/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/8

276.050

1.722.960

-1.446.910

7.190

14.230

-7.040

25/8

402.600

583.680

-181.080

5.700

6.830

-1.130

26/8

725.580

722.240

3.340

16.240

9.620

6.620

27/8

311.250

690.100

-378.850

3.400

10.080

-6.680

28/8

414.800

971.400

-556.600

5.220

15.010

-9.790

Tổng

2.130.280

4.690.380

-2.560.100

37.750

55.770

-18.020

Còn, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,88 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 72,21 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 185.010 đơn vị, giá trị là bán ròng 40,14 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 862.020 đơn vị, giá trị 35 tỷ đồng (giảm 49,49% về lượng và tăng 1,13% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,74 triệu đơn vị, giá trị 107,21 tỷ đồng (tăng 80,27% về lượng và 43,43% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 24-28/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/8

243.430

454.900

-211.470

5.890

15.580

-9.690

25/8

88.730

477.200

-388.470

4.680

29.960

-25.280

26/8

246.090

955.410

-709.320

3.990

27.100

-23.110

27/8

106.210

304.550

-198.340

7.180

18.490

-11.310

28/8

177.560

550.940

-373.380

13.260

16.080

-2.820

Tổng

862.020

2.743.000

-1.880.980

35.000

107.210

-72.210

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 79,59 triệu đơn vị, gấp gần 5,8 lần so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.769,13 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 652,56 tỷ đồng. 

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEFVND được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt hơn 12,37 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 155,6 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu dầu khí PLX được mua ròng 152,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,93 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, E1VFVN30 được mua ròng 55,7 tỷ đồng, NLG được mua ròng 30,1 tỷ đồng, KDC được mua ròng 12,4 tỷ đồng, còn lại các mã chỉ được mua ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trái lại, phiên giao dịch thỏa thuận đột biến ngày cuối tuần 28/8 khiến cổ phiếu CTG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 28,12 triệu cổ phiếu CTG với tổng giá trị lên tới 702,94 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó đều là bluechip, cụ thể VHM bị bán ròng 481,52 tỷ đồng (6,11 triệu đơn vị), HPG đạt 435,43 tỷ đồng (17,81 triệu đơn vị), VCB đạt 280,98 tỷ đồng (3,36 triệu đơn vị), VNM đạt 280,92 tỷ đồng, VRE đạt 121,71 tỷ đồng (4,49 triệu đơn vị)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS về giá trị đạt 5,95 tỷ đồng, tương đương khối lượng 90.710 cổ phiếu. Còn SHS dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 163.080 cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 7,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 620.320 đơn vị.

Tiếp theo đó là VCG bị bán ròng 5,24 tỷ đồng (156.800 cổ phiếu), SHB bị bán ròng 3,37 tỷ đồng (248.570 cổ phiếu)…

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH về giá trị, đạt 5,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 77.290 cổ phiếu. Còn VTP bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 38,85 tỷ đồng, tương đương khối lượng 354.270 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

908.27

-0.31 (-0.03%)

 
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%