Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 23-27/11: Quay ra bán ròng 270 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 23-27/11: Quay ra bán ròng 270 tỷ đồng

(ĐTCK) Thị trường vẫn tiếp tục tiến bước và vượt xa ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh 1.000 điểm, bất chấp dòng vốn ngoại trở lại trạng thái bán ròng trong tuần qua với giá trị đạt 270 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 12,04 triệu đơn vị, tăng 53,6% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 258,32 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 448,37 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 157,4 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.880,03 tỷ đồng (tăng 19,26% về lượng và 10,82% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 169,45 triệu đơn vị, giá trị 5.138,35 tỷ đồng (tăng 21,18% về lượng và 29,92% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 23-27/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

23/11

26.391.550

27.250.680

-859.130

1.020.870

859.690

161.180

24/11

31.125.640

29.178.990

1.946.650

967.970

826.180

141.790

25/11

23.277.320

29.018.850

-5.741.530

670.820

833.590

-162.770

26/11

28.245.900

42.638.630

-14.392.730

762.520

1.239.010

-476.490

27/11

48.363.970

41.359.640

7.004.330

1.457.850

1.379.880

77.970

Tổng

157.404.380

169.446.790

-12.042.410

4.880.030

5.138.350

-258.320

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 24/11.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,59 triệu đơn vị, giảm 59,46% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 20,99 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 73,78 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,58 triệu đơn vị, giá trị 114,49 tỷ đồng (tăng 135,17% về lượng và gần 277% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,17 triệu đơn vị, giá trị 93,5 tỷ đồng (tăng 5% về lượng và giảm 10,23% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 23-27/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

23/11

570.420

1.140.050

-569.630

13.720

19.290

-5.570

24/11

827.700

2.821.170

-1.993.470

22.130

41.540

-19.410

25/11

1.678.450

654.830

1.023.620

35.700

10.890

24.810

26/11

832.820

1.007.160

-174.340

25.290

16.660

8.630

27/11

666.880

546.010

120.870

17.650

5.120

12.530

Tổng

4.576.270

6.169.220

-1.592.950

114.490

93.500

20.990

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,98 triệu đơn vị, giảm 20,77% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 33,12 tỷ đồng, trong khi tuần trước là mua ròng 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,66 triệu đơn vị, giá trị 78,75 tỷ đồng (giảm 13,19% về lượng và 33,56% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,64 triệu đơn vị, giá trị 111,87 tỷ đồng (giảm 17,49% về lượng và 3,34% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 23-27/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)


23/11

506.110

1.146.080

-639.970

20.190

36.380

-16.190

24/11

324.550

812.370

-487.820

18.140

36.660

-18.520

25/11

144.000

361.930

-217.930

9.810

15.850

-6.040

26/11

311.920

554.310

-242.390

16.510

8.700

7.810

27/11

370.000

765.200

-395.200

14.100

14.280

-180

Tổng

1.656.580

3.639.890

-1.983.310

78.750

111.870

-33.120

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 15,62 triệu đơn vị, tăng 9,46% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 270,45 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 377,39 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 20,68 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 309,6 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VRE được mua ròng 4,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 123,8 tỷ đồng. Còn lại các mã khác được mua ròng vài chục tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng HDB tiếp tục bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 15,21 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 386,3 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó tập trung khá lớn ở nhóm bluechip gồm HPG đạt 136,5 tỷ đồng (hơn 4 triệu đơn vị), MBB đạt 101,9 tỷ đồng (5,24 triệu đơn vị), MSN đạt 64,1 tỷ đồng, PLX đạt 55,2 tỷ đồng, VIC đạt 44,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACB với khối lượng đạt hơn 1,2 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 33,28 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị quay ra bán mạnh sau tuần dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 1,37 triệu cổ phiếu PVS, tương ứng tổng giá trị 19,92 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là DXP bị bán ròng 591.820 cổ phiếu, giá trị tương ứng 8,15 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất ACV đạt 162.744 đơn vị, giá trị tương ứng 11,72 tỷ đồng. Còn LTG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 25,6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021