Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 22-26/2: Rút ròng hơn 2.800 tỷ đồng, tâm điểm là VNM

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 22-26/2: Rút ròng hơn 2.800 tỷ đồng, tâm điểm là VNM

(ĐTCK) Bên cạnh áp lực bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã tác động mạnh tới tâm lý thị trường khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh qua từng phiên giao dịch trong tuần cuối cùng của tháng 2. Với tâm điểm xả bán cổ phiếu lớn VNM, khối ngoại đã bán ròng tới hơn 2.800 tỷ đồng trong tuần qua.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng mạnh liên tiếp trong tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 82,63 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.837,94 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó chỉ giao dịch 3 phiên nhưng đã mua ròng 27,74 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1.308,78 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 117,36 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.498,54 tỷ đồng (giảm 15,14% về lượng và 12,64% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng xấp xỉ 200 triệu đơn vị, giá trị 7.336,48 tỷ đồng (tăng 80,88% về lượng và 91,03% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 22-26/2

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

22/2

26.104.400

44.783.740

-18.679.340

961.060

1.570.950

-609.890

23/2

24.923.910

44.485.700

-19.561.790

909.020

1.525.150

-616.130

24/2

19.720.830

39.197.630

-19.476.800

721.080

1.401.400

-680.320

25/2

19.495.800

31.131.400

-11.635.600

761.680

1.219.940

-458.260

26/2

27.116.990

40.391.050

-13.274.060

1.145.700

1.619.040

-473.340

Tổng

117.361.930

199.989.520

-82.627.590

4.498.540

7.336.480

-2.837.940

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,46 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 36,64 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 547.090 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 31,24 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,48 triệu đơn vị, giá trị 117,34 tỷ đồng (tăng 160,46% về lượng và 211,83% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,02 triệu đơn vị, giá trị 80,7 tỷ đồng (tăng 65,32% về lượng và 17,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 22-26/2

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

22/2

1.447.300

545.420

901.880

20.900

9.900

11.000

23/2

300.200

1.026.970

-726.770

4.670

10.590

-5.920

24/2

1.578.910

1.846.440

-267.530

30.620

34.680

-4.060

25/2

1.168.600

628.150

540.450

20.630

10.190

10.440

26/2

1.984.600

970.060

1.014.540

40.520

15.340

25.180

Tổng

6.479.610

5.017.040

1.462.570

117.340

80.700

36.640
Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 290.750 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 10,27 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 504.660 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 4,84 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,02 triệu đơn vị, giá trị 142,24 tỷ đồng (tăng 26,22% về lượng và 50,55% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,31 triệu đơn vị, giá trị 152,51 tỷ đồng (tăng 75,37% về lượng và 70,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 22-26/2

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

22/2

629.700

963.390

-333.690

31.780

42.390

-10.610

23/2

425.600

895.600

-470.000

24.850

45.920

-21.070

24/2

678.220

487.500

190.720

30.770

15.220

15.550

25/2

772.210

394.690

377.520

31.840

21.690

10.150

26/2

513.500

568.800

-55.300

23.000

27.290

-4.290

Tổng

3.019.230

3.309.980

-290.750

142.240

152.510

-10.270

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 81,46 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 2.811,57 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 27,7 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.282,38 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VJC được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 89,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 675.600 đơn vị. Tiếp theo đó là PME được mua ròng 82,6 tỷ đồng (971.210 đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng, chứng chỉ quỹ FUEVFVND dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt hơn 2,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 55,4 tỷ đồng. Tiếp theo là MBB được mua ròng 1,39 triệu đơn vị, giá trị 37,5 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn VNM là tâm điểm bán ra của khối ngoại trong tuần qua khi liên tiếp dẫn đầu danh mục bị bán ròng trong các phiên giao dịch. Tổng cộng tuần qua, khối ngoại bán ròng 7,38 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 781,4 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng tiếp theo đó là PLX đạt 173,3 tỷ đồng, CTG đạt 170,3 tỷ đồng, HPG đạt 157,9 tỷ đồng, SSI đạt 155,4 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NVB với khối lượng 2,99 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 42,9 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là SHS được mua ròng 634.900 triệu đơn vị, giá trị 17 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu CSC bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 5,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 169.200 đơn vị.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS và LTG với giá trị lần lượt đạt 7,7 tỷ đồng (187.100 cổ phiếu) và 7,5 tỷ đồng (232.900 đơn vị).; còn bán ròng mạnh nhất là VTP với khối lượng đạt 260.250 đơn vị, giá trị tương ứng 25 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,248.53

20.71 (1.66%)

 
VNIndex 1,248.53 20.71 1.66%
HNX 283.63 -3.4 -1.2%
UPCOM 79.75 -1.98 -2.48%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021
18/05/2021