Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 19-23/4: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu giao dịch bluechip

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 19-23/4: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu giao dịch bluechip

(ĐTCK) Khối ngoại vẫn là nhân tố không mấy tích cực khi trạng thái bán ròng mạnh vẫn được duy trì trong tuần qua. Với tâm điểm giao dịch là các mã bluechip, khối này đã bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng sau 4 phiên giao dịch.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày cuối tuần 23/4.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 20,11 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.047,88 tỷ đồng, giảm 53,32% về lượng và 58,25% về giá trị so với tuần trước

Trong đó, khối này đã mua vào 186,53 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.965,58 tỷ đồng (tăng 1,43% về lượng và 17,69% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 206,64 triệu đơn vị, giá trị 10.013,46 tỷ đồng (giảm 8,96% về lượng và 1,13% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 19-23/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

19/4

34.057.590

47.098.850

-13.041.260

1.298.110

2.023.550

-725.440

20/4

46.499.950

51.918.350

-5.418.400

1.920.720

2.470.990

-550.270

21/4

39.464.600

58.436.550

-18.971.950

2.300.240

2.422.960

-122.720

23/4

66.510.040

49.189.840

17.320.200

3.446.510

3.095.960

350.550

Tổng

186.532.180

206.643.590

-20.111.410

8.965.580

10.013.460

-1.047.880

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng vào ngày 23/4.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 24,95 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 3,49 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 231,46 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,08 triệu đơn vị, giá trị 46,18 tỷ đồng (giảm 85,28% về lượng và 89,9% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,41 triệu đơn vị, giá trị 71,13 đồng (giảm 58,48% về lượng và 68,48% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 19-23/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

19/4

362.440

1.245.760

-883.320

8.910

22.340

-13.430

20/4

586.700

883.720

-297.020

9.290

14.770

-5.480

21/4

552.020

1.293.800

-741.780

14.030

25.520

-11.490

23/4

575.810

987.890

-412.080

13.950

8.500

5.450

Tổng

2.076.970

4.411.170

-2.334.200

46.180

71.130

-24.950

Trong khi đó, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 464.240 đơn vị, giảm 78,28% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 2,39 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 52,24 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,28 triệu đơn vị, giá trị 127,62 tỷ đồng (giảm 47,21% về lượng và 46,35% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,74 triệu đơn vị, giá trị 125,23 tỷ đồng (giảm 57,5% về lượng và 56,84% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 19-23/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

19/4

473.210

582.950

-109.740

24.230

26.280

-2.050

20/4

690.450

669.600

20.850

42.750

41.400

1.350

21/4

660.940

819.450

-158.510

40.140

35.970

4.170

23/4

451.940

668.780

-216.840

20.500

21.580

-1.080

Tổng

2.276.540

2.740.780

-464.240

127.620

125.230

2.390

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 22,91 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng 1.070,44 tỷ đồng, giảm 45,1% về lượng và hơn 54% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 2.330,43 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu MWG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 4,56 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 694,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VIC được mua ròng 359,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,86 triệu đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu lớn VNM dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 464,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 4,27 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu VPB và HPG bị bán ròng mạnh nhất, lần lượt đạt 7m89 triệu đơn vị, giá trị 403,2 tỷ đồng và 7,86 triệu đơn vị, giá trị 446,8 tỷ đồng.

Các mã khác bị bán ròng mạnh như VNM đạt 273 tỷ đồng, VRE đạt 212,4 tỷ đồng, CTG đạt 127,7 tỷ đồng, VSC đạt 122,5 tỷ đồng, KDH đạt 109,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS với khối lượng 89.200 đơn vị, giá trị tương ứng 8,1 tỷ đồng

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 546.400 đơn vị, giá trị tương ứng 12,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng 383.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 27,7 tỷ đồng. Còn VTP là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 432.780 đơn vị, giá trị tương ứng 35,7 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,259.03

-9.8 (-0.78%)

 
VNIndex 1,259.03 -9.8 -0.78%
HNX 300.04 -1.74 -0.58%
UPCOM 84.37 -1.2 -1.42%

Lịch sự kiện

26/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021