Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 18-22/1: Tập trung giao dịch bluechip, bán ròng gần 600 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 18-22/1: Tập trung giao dịch bluechip, bán ròng gần 600 tỷ đồng

(ĐTCK) Khối ngoại có tuần giao dịch sôi động và có những tín hiệu tích cực khi trở lại mua ròng khá mạnh trong những phiên điều chỉnh. Trong đó, tâm điểm giao dịch mua bán của khối này trong tuần qua tập trung vào các mã bluechip và chứng chỉ quỹ. 

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 29,44 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 550,42 tỷ đồng, giảm 19,8% về lượng và 72,3% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 279,16 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.687,01 tỷ đồng (tăng 16,27% về lượng và 18,41% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 308,6 triệu đơn vị, giá trị 10.237,43 tỷ đồng (tăng 11,48% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

18/1

42.087.900

55.466.400

-13.378.500

1.390.560

1.948.510

-557.950

19/1

63.486.250

68.659.440

-5.173.190

2.502.370

2.404.100

98.270

20/1

68.298.160

67.331.730

966.430

2.409.060

2.191.630

217.430

21/1

43.506.000

57.077.500

-13.571.500

1.418.010

1.669.450

-251.440

22/1

61.777.500

60.064.500

1.713.000

1.967.010

2.023.740

-56.730

Tổng

279.155.810

308.599.570

-29.443.760

9.687.010

10.237.430

-550.420

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,55 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 45,07 tỷ đồng, giảm 31,85% về lượng và 39,13% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 11,43 triệu đơn vị, giá trị 231,12 tỷ đồng (tăng 84% về lượng và tăng 91,12% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 14,98 triệu đơn vị, giá trị 276,19 tỷ đồng (tăng 31,17% về lượng và 41,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

18/1

1.681.700

4.802.340

-3.120.640

35.970

79.710

-43.740

19/1

4.240.150

3.578.070

662.080

91.570

75.240

16.330

20/1

1.906.310

1.771.370

134.940

44.670

41.650

3.020

21/1

1.725.980

2.023.190

-297.210

29.950

36.410

-6.460

22/1

1.878.210

2.807.310

-929.100

28.960

43.180

-14.220

Tổng

11.432.350

14.982.280

-3.549.930

231.120

276.190

-45.070

Trong khi đó, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên liên tiếp và mua ròng 3 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,27 triệu đơn vị, giảm 62,12% so với phiên trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 2,58 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 145,55 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,19 triệu đơn vị, giá trị 237,5 tỷ đồng (tăng 30,45% về lượng và gần 72% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,46 triệu đơn vị, giá trị 234,92 tỷ đồng (giảm 16,87% về lượng và 17,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 18-22/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

18/1

688.390

1.324.690

-636.300

33.030

52.570

-19.540

19/1

1.092.300

864.290

228.010

66.810

54.520

12.290

20/1

723.650

797.370

-73.720

39.870

25.380

14.490

21/1

464.060

642.810

-178.750

24.650

42.350

-17.700

22/1

1.221.450

1.833.030

-611.580

73.140

60.100

13.040

Tổng

4.189.850

5.462.190

-1.272.340

237.500

234.920

2.580

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 34,27 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 592,91 tỷ đồng, giảm 12,5% về lượng và 73,13% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng lên tới 2.206,89 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 21,27 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 447,64 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là NVL được mua ròng 301,1 tỷ đồng (gần 4 triệu đơn vị), VJC được mua ròng 138,2 tỷ đồng, MSN đạt 133,1 tỷ đồng, PNJ đạt 97,1 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 1.155,77 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 26,95 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng tiếp theo cách khá xa như AGG bị bán ròng 148 tỷ đồng, VND bị bán ròng 134,3 tỷ đồng, GAS và SSI cùng bị bán ròng hơn 100 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất SHS về giá trị, đạt 76,49 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,59 triệu đơn vị. Còn dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng là NVB, đạt 2,78 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 38,59 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 7,25 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 129,11 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VEA với khối lượng gần nửa triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 23,8 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là VTP và MSR lần lượt đạt 33,64 tỷ đồng (311.740 đơn vị) và 30,13 tỷ đồng (1,26 triệu đơn vị).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,168.52

-18.43 (-1.58%)

 
VNIndex 1,168.52 -18.43 -1.58%
HNX 255.77 0.0 0.0%
UPCOM 77.96 -0.14 -0.18%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021