Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/8: Mua ròng hơn 650 tỷ đồng, đột biến VHM

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/8: Mua ròng hơn 650 tỷ đồng, đột biến VHM

(ĐTCK) Mặc dù khối ngoại chủ yếu duy trì trạng thái bán ròng qua các phiên, tuy nhiên, với giao dịch khủng cổ phiếu lớn VHM đã giúp khối này có tuần mua ròng tích cực, đạt hơn 650 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng khủng duy nhất ngày 20/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,3 triệu đơn vị, giảm 84,86% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 768,8 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 747,11 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 79,44 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.237 đồng (tăng 11,77% về lượng và 58,38% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 85,75 triệu đơn vị, giá trị 2.468,2,99 đồng (giảm 23,92% về lượng và 11,57% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 17-21/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/8

4.278.480

7.811.220

-3.532.740

127.940

211.450

-83.510

18/8

11.906.230

18.094.100

-6.187.870

278.090

561.420

-283.330

19/8

10.728.900

10.589.160

139.740

292.220

311.560

-19.340

20/8

36.297.070

27.407.350

8.889.720

2.132.880

706.910

1.425.970

21/8

16.232.630

21.844.080

-5.611.450

405.870

676.860

-270.990

Tổng

79.443.310

85.745.910

-6.302.600

3.237.000

2.468.200

768.800

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,68 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 76,1 tỷ đồng, tăng 49,22% về lượng và 32,26% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 16,19 triệu đơn vị với tổng giá trị 376,49 tỷ đồng (tăng gấp gần 5 lần về lượng và hơn 12 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 23,87 triệu đơn vị, giá trị 452,59,62 tỷ đồng (tăng gấp hơn 2 lần về lượng và hơn 4 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 17-21/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/8

132.630

1.061.120

-928.490

1.610

11.090

-9.480

18/8

14.400.758

16.100.650

-1.699.892

363.380

372.840

-9.460

19/8

721.500

1.213.620

-492.120

7.280

11.560

-4.280

20/8

776.110

4.496.310

-3.720.200

2.460

50.540

-48.080

21/8

159.660

997.650

-837.990

1.760

6.560

-4.800

Tổng

16.190.658

23.869.350

-7.678.692

376.490

452.590

-76.100

Còn, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và mua ròng duy nhất phiên 18/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 185.010 đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 767.920 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị bán ròng vẫn là bán ròng 40,14 tỷ đồng, giảm 11,39% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,71 triệu đơn vị, giá trị 34,61 tỷ đồng (tăng gần 125% về lượng và 21,14% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,52 triệu đơn vị, giá trị 74,75 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 1,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 17-21/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/8

167.300

205.060

-37.760

7.370

16.680

-9.310

18/8

315.510

205.300

110.210

9.190

5.730

3.460

19/8

510.600

409.700

100.900

2.060

19.020

-16.960

20/8

426.640

201.420

225.220

8.580

9.880

-1.300

21/8

286.570

500.130

-213.560

7.410

23.440

-16.030

Tổng

1.706.620

1.521.610

185.010

34.610

74.750

-40.140

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng về khối lượng là 13,8 triệu đơn vị, giảm 70,98% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 652,56 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 849,95 tỷ đồng. 

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Với giao dịch khủng trong phiên 20/8, cổ phiếu VHM đã trở thành dẫn đầu trong danh mục các mã được mua ròng mạnh nhất tuần qua, với khối lượng đạt 21,55 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng lên tới hơn 1.613 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNM dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua với giá trị đạt 51,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 442.360 đơn vị. Tiếp theo là GAS được mua ròng 45,09 tỷ đồng, tương đương khối lượng 626.170 đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu PHR cách khá xa khi chỉ được mua ròng 1,94 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 112,09 tỷ đồng.

Trái lại, VGC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 8,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 195,37 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo đó là các bluechip như VNM bị bán ròng 160,97 tỷ đồng (1,39 triệu cổ phiếu), VIC bị bán ròng 96,47 tỷ đồng (1,22 triệu cổ phiếu), MSN bị bán ròng 90,61 tỷ đồng (1,72 triệu cổ phiếu)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ART với khối lượng 513.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 1,18 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PGS bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 27,53 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,12 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là người anh em cùng họ P là bị bán ròng 2 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 24,2 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông