Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 16-20/11: Ồ ạt gom cổ phiếu lớn, trở lại mua ròng gần 380 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 16-20/11: Ồ ạt gom cổ phiếu lớn, trở lại mua ròng gần 380 tỷ đồng

(ĐTCK) Với việc tập trung mua cổ phiếu lớn như VNM, VIC, VRE, VCB..., nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng gần 380 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 7 tuần bán ròng liên tiếp.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,84 triệu đơn vị, giảm 83,85% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 448,37 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 1.474,48 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào gần 132 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.403,48 tỷ đồng (tăng 16% về lượng và 25,34% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 139,83 triệu đơn vị, giá trị 3.955,11 tỷ đồng (giảm 13,87% về lượng và 20,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 16-20/11

Ngày Khối lượng
Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

16/11

22.239.800

33.613.660

-11.373.860

728.280

1.131.210

-402.930

17/11

28.783.980

34.400.490

-5.616.510

792.040

909.420

-117.380

18/11

23.342.320

20.173.870

3.168.450

1.014.940

555.770

459.170

19/11

28.241.090

22.239.590

6.001.500

1.099.230

699.940

399.290

20/11

29.382.090

29.401.400

-19.310

768.990

658.770

110.220

Tổng

131.989.280

139.829.010

-7.839.730

4.403.480

3.955.110

448.370

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,93 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 73,78 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 2,02 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 2,4 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,95 triệu đơn vị, giá trị 30,37 tỷ đồng (giảm 62,55% về lượng và giảm 35% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,88 triệu đơn vị, giá trị 104,15 tỷ đồng (tăng 84,98% về lượng và tăng 134,63% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 16-20/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

16/11

472.710

733.800

-261.090

8.160

11.800

-3.640

17/11

751.220

998.090

-246.870

11.280

17.930

-6.650

18/11

180.600

1.367.370

-1.186.770

2.520

18.350

-15.830

19/11

148.520

1.183.930

-1.035.410

2.830

22.590

-19.760

20/11

392.900

1.592.080

-1.199.180

5.580

33.480

-27.900

Tổng

1.945.950

5.875.270

-3.929.320

30.370

104.150

-73.780

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1 phiên duy nhất ngày cuối tuần 20/11 và mua ròng 4 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,5 triệu đơn vị, giảm 13,55% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 2,8 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 37,32 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,91 triệu đơn vị, giá trị 118,53 tỷ đồng (giảm 15% về lượng và 25,92% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,41 triệu đơn vị, giá trị 115,73 tỷ đồng (giảm 14,19% về lượng và 41,35% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 16-20/11

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

16/11

365.150

455.500

-90.350

24.940

15.240

9.700

17/11

517.120

822.200

-305.080

35.450

23.730

11.720

18/11

493.510

1.380.920

-887.410

28.530

27.820

710

19/11

342.750

426.940

-84.190

16.840

11.020

5.820

20/11

189.700

1.325.800

-1.136.100

12.770

37.920

-25.150

Tổng

1.908.230

4.411.360

-2.503.130

118.530

115.730

2.800

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 14,27 triệu đơn vị, giảm 70,22% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 377,39 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 1.509,4 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VNM được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 271,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng với khối lượng mua ròng 2,48 triệu đơn vị.

Tiếp theo là VIC được mua ròng 244,6 tỷ đồng (2,35 triệu đơn vị), VRE được mua ròng 223,2 tỷ đồng (8,17 triệu đơn vị), VCB đạt 213,2 tỷ đồng (2,39 triệu đơn vị), VJC đạt 205,7 tỷ đồng (1,81 triệu đơn vị).

Còn về khối lượng, cổ phiếu MBB dẫn đầu khi được mua ròng hơn 8,6 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 168,4 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng HDB bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 15,41 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 395,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại đã giảm đáng kể bán ròng cổ phiếu MSN trong tuần qua, với giá trị đạt 175,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng hơn 2 triệu đơn vị.

Ngoài ra, cổ phiếu ngân hàng khác là CTG bị bán ròng 112,6 tỷ đồng (3,47 triệu đơn vị), còn lại các mã đều bị bán ròng trên dưới 70 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với khối lượng đạt 535.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 8,16 tỷ đồng.

Trong khi đó, ACB và TNG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, lần lượt đạt 32,67 tỷ đồng (hơn 1,2 triệu cổ phiếu) và 27,89 tỷ đồng (hơn 2 triệu cổ phiếu).

Trên UPCoM, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất ACV đạt 826.880 đơn vị, giá trị tương ứng gần 58 tỷ đồng. Còn LTG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 2,84 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng hơn 70 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,238.22

-9.03 (-0.73%)

 
VNIndex 1,238.22 -9.03 -0.73%
HNX 292.57 -3.55 -1.21%
UPCOM 82.7 -0.7 -0.84%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021