Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 13-17/7: Tập trung xả bluechip, bán ròng gần 300 tỷ đồng

(ĐTCK) Bên cạnh thanh khoản thị trường sụt giảm, nhà đầu tư nước ngoài cũng có tuần giao dịch không mấy sôi động. Tuy nhiên, việc tập trung bán bluechip khiến khối này vẫn bán ròng gần 300 tỷ đồng.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 13-17/7: Tập trung xả bluechip, bán ròng gần 300 tỷ đồng

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 17,32 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 273,2 tỷ đồng, giảm 19,07% về lượng và 50,68% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 75,71 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.366,81 đồng (giảm 24,33% về lượng và 32,11% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 93,03 triệu đơn vị, giá trị 2.640,01 đồng (giảm 23,4% về lượng và 34,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/7

20.000.170

25.908.250

-5.908.080

573.670

635.660

-61.990

14/7

8.781.770

14.851.030

-6.069.260

288.270

361.390

-73.120

15/7

17.087.800

21.525.440

-4.437.640

613.590

723.940

-110.350

16/7

17.348.140

19.708.700

-2.360.560

577.510

602.460

-24.950

17/7

12.495.690

11.036.440

1.459.250

313.770

316.560

-2.790

Tổng

75.713.570

93.029.860

-17.316.290

2.366.810

2.640.010

-273.200

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 16/7. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 855.640 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 8,55 tỷ đồng, giảm 66,86% về lượng và 18,49% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,27 triệu đơn vị, giá trị 25,52 tỷ đồng (tăng 115,86% về lượng và tăng 59,8% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,13 triệu đơn vị, giá trị 34,07 tỷ đồng (giảm 13,91% về lượng và tăng 28,76% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/7

528.690

667.000

-138.310

6.440

6.480

-40

14/7

122.420

420.210

-297.790

2.350

4.430

-2.080

15/7

42.570

375.020

-332.450

920

4.660

-3.740

16/7

420.610

546.500

-125.890

6.180

4.850

1.330

17/7

1.159.010

1.120.210

38.800

9.630

13.650

-4.020

Tổng

2.273.300

3.128.940

-855.640

25.520

34.070

-8.550

Còn, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 527.920 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 1,83 triệu đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng 14,48 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,7 lần so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,41 triệu đơn vị, giá trị 44,68 tỷ đồng (giảm 63% về lượng và 32,36% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,93 triệu đơn vị, giá trị 59,16 tỷ đồng (giảm 1,94% về lượng và 14,41% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/7

301.960

343.410

-41.450

11.830

10.620

1.210

14/7

45.880

844.110

-798.230

1.650

23.010

-21.360

15/7

156.910

192.000

-35.090

8.370

8.460

-90

16/7

65.600

270.490

-204.890

2.560

4.810

-2.250

17/7

835.700

283.960

551.740

20.270

12.260

8.010

Tổng

1.406.050

1.933.970

-527.920

44.680

59.160

-14.480

Tổng cộng tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 18,7 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 296,23 tỷ đồng, giảm 15,58% về lượng và 47,8% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 567,49 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua với khối lượng gần 5,55 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 69,95 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng khá mạnh tiếp theo là CTG đạt 1,62 triệu đơn vị, giá trị 39,1 tỷ đồng; KDC được mua ròng 1,49 triệu đơn vị, giá trị 57,77 tỷ đồng; HPG được mua ròng 24,65 tỷ đồng…

Trái lại, nhà đầu tư ngoại tập trung bán bluechip với MSN dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về giá trị đạt 72,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,29 triệu cổ phiếu.

Tiếp theo đó, VCB bị bán ròng 65,1 tỷ đồng (780.760 cổ phiếu), VRE bị bán ròng 45,2 tỷ đồng (hơn 1,7 triệu cổ phiếu), VHM bị bán ròng 42,6 tỷ đồng (529.170 cổ phiếu)…

Tuy nhiên, xét về khối lượng, DXG là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua, đạt 3,18 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 35,94 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS về giá trị đạt 6,38 tỷ đồng, tương đương khối lượng 463.600 cổ phiếu. Còn ART là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng đạt 535.600 cổ phiếu, giá trị 2,39 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 6,75 tỷ đồng, tương đương khối lượng 526.020 đơn vị. Còn cổ phiếu BVS dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 630.200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,43 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, cổ phiếu PVS cũng bị bán ròng khá mạnh với khối lượng 468.553 cổ phiếu, giá trị 5,87 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CTR và VEA với giá trị đạt hơn 8,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 181.400 cổ phiếu và 197.000 cổ phiếu. Còn VGG là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 451.240 cổ phiếu, giá trị 16,7 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%