Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 12-16/4: Bán ròng 2.330 tỷ đồng, tâm điểm là VHM

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 12-16/4: Bán ròng 2.330 tỷ đồng, tâm điểm là VHM

(ĐTCK) Sau tuần mua ròng hơn 2.400 tỷ đồng trước đó, khối ngoại đã trở lại bán ròng  2.330 tỷ đồng tuần qua, trong đó tập trung bán cổ phiếu lớn, mà tâm điểm là cổ phiếu VHM.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 14/4.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 43,08 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.509,65 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 36,33 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 2.408,21 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 183,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.618,19 tỷ đồng (giảm 7,26% về lượng và 18,14% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 226,98 triệu đơn vị, giá trị 10.127,84 tỷ đồng (tăng 40,15% về lượng và 46,83% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

12/4

39.193.410

36.780.800

2.412.610

1.508.440

1.767.250

-258.810

13/4

39.788.980

43.033.780

-3.244.800

2.112.070

1.984.630

127.440

14/4

40.059.000

50.357.270

-10.298.270

1.438.620

2.429.940

-991.320

15/4

33.296.400

56.808.700

-23.512.300

1.459.470

2.288.940

-829.470

16/4

31.560.460

39.999.230

-8.438.770

1.099.590

1.657.080

-557.490

Tổng

183.898.250

226.979.780

-43.081.530

7.618.190

10.127.840

-2.509.650

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,49 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 231,46 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 3,41 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 56,59 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 14,11 triệu đơn vị, giá trị 457,13 tỷ đồng (tăng 137,78% về lượng và 281,1% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 10,62 triệu đơn vị, giá trị 225,67 đồng (tăng 13,65% về lượng và 27,83% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

12/4

5.620.360

1.714.290

3.906.070

196.790

25.120

171.670

13/4

2.757.950

1.542.720

1.215.230

83.310

24.050

59.260

14/4

3.565.650

4.748.680

-1.183.030

122.530

137.790

-15.260

15/4

539.390

1.008.520

-469.130

9.770

23.020

-13.250

16/4

1.630.730

1.609.130

21.600

44.730

15.690

29.040

Tổng

14.114.080

10.623.340

3.490.740

457.130

225.670

231.460

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,14 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 52,24 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 1,61 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 63,69 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,31 triệu đơn vị, giá trị 237,89 tỷ đồng (giảm 53,77% về lượng và 39,54% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,45 triệu đơn vị, giá trị 290,13 tỷ đồng (giảm 16,45% về lượng và 14,6% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 12-16/4

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

12/4

607.980

636.950

-28.970

27.340

29.820

-2.480

13/4

1.306.800

1.528.290

-221.490

71.680

74.370

-2.690

14/4

882.320

1.067.910

-185.590

53.120

60.700

-7.580

15/4

661.150

1.832.630

-1.171.480

41.290

77.300

-36.010

16/4

854.320

1.383.850

-529.530

44.460

47.940

-3.480

Tổng

4.312.570

6.449.630

-2.137.060

237.890

290.130

-52.240

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 41,73 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng lên tới 2.330,43 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 34,53 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2.405,31 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cặp đôi lớn nhóm bất động sản gồm NVL được mua ròng 404,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 4 triệu đơn vị và VIC được mua ròng 357,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,65 triệu đơn vị.

Trong khi đó, dẫn đầu về khối lượng được mua ròng mạnh là 2 chứng chỉ quỹ gồm FUESSVFL được mua ròng hơn 13 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 227,4 tỷ đồng và FUEVFVND được mua ròng 5,47 triệu đơn vị, giá trị 114,2 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn VHM dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng hơn 11 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 1.109,1 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là các bluechip như VNM bị bán ròng 392,3 tỷ đồng, CTG bị bán ròng 330,7 tỷ đồng, GAS bị bán ròng 244,5 tỷ đồng, HPG bị bán ròng 205,6 tỷ đồng, BID bị bán ròng 183,7 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VND với khối lượng 7,34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 268,1 tỷ đồng.

Còn cổ phiếu APS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 1,25 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 14,7 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 557.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 24,2 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu VTP bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 60,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 726.990 đơn vị. Còn BSR dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 1,44 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 24,4 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%