Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 12-16/10: Bán ròng tới hơn 1.700 tỷ đồng, tập trung xả MSN

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 12-16/10: Bán ròng tới hơn 1.700 tỷ đồng, tập trung xả MSN

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố hãm đà tăng mạnh của thị trường khi duy trì trạng thái bán ròng hàng trăm tỷ đồng qua từng phiên giao dịch. Tính chung cả tuần qua, khối này đã bán ròng tới hơn 1.700 tỷ đồng, với tâm điểm chính là MSN.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 55 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.653,56 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 215% về lượng và hơn 176% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 161,4 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.117,41 đồng (tăng 39,44% về lượng và 211,57% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 216,41 triệu đơn vị, giá trị 10.770,97 đồng (tăng 62,49% về lượng và 205,57% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/10

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

12/10

16.913.420

30.411.260

-13.497.840

495.630

877.900

-382.270

13/10

15.277.020

14.978.800

298.220

511.250

537.700

-26.450

14/10

67.210.630

87.097.860

-19.887.230

6.138.410

6.698.310

-559.900

15/10

32.363.600

40.374.880

-8.011.280

1.116.000

1.377.140

-261.140

16/10

29.644.820

43.548.140

-13.903.320

856.120

1.279.920

-423.800

Tổng

161.409.490

216.410.940

-55.001.450

9.117.410

10.770.970

-1.653.560

Trái lại, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng gần 1,85 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 28,14 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 867.010 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 3,2 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 9,67 triệu đơn vị, giá trị 204,55 tỷ đồng (giảm 76,68% về lượng và 78,83% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,82 triệu đơn vị, giá trị 176,41 tỷ đồng (cùng giảm hơn 81% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/10

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

12/10

6.293.840

6.168.480

125.360

146.200

141.420

4.780

13/10

1.118.180

969.550

148.630

24.680

22.650

2.030

14/10

622.500

153.840

468.660

6.420

1.890

4.530

15/10

869.140

419.190

449.950

15.440

7.150

8.290

16/10

764.700

111.690

653.010

11.810

3.300

8.510

Tổng

9.668.360

7.822.750

1.845.610

204.550

176.410

28.140

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,23 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 92,75 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% về lượng và 21,97% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,11 triệu đơn vị, giá trị 97,15 tỷ đồng (tăng 54,57% về lượng và 23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,36 triệu đơn vị, giá trị 189,9 tỷ đồng (tăng 13,62% về lượng và giảm gần 4% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 12-16/10

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

12/10

459.210

766.650

-307.440

11.100

28.580

-17.480

13/10

172.570

625.200

-452.630

6.290

19.160

-12.870

14/10

198.320

1.055.220

-856.900

9.060

35.230

-26.170

15/10

667.780

1.672.390

-1.004.610

36.080

61.910

-25.830

16/10

615.020

1.238.420

-623.400

34.620

45.020

-10.400

Tổng

2.112.900

5.357.880

-3.244.980

97.150

189.900

-92.750

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 56,4 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.718,17 tỷ đồng, tăng 160,5% về lượng và 138,4% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 720,7 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VCB được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 151,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng với khối lượng mua ròng 1,73 triệu đơn vị. Tiếp theo là HPG được mua ròng 118,2 tỷ đồng.

Còn về khối lượng, cổ phiếu GVR dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh, đạt 6,16 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 84,3 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là DCM được mua ròng 4,43 triệu đơn vị, giá trị 53,7 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MSN bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 892,62 tỷ đồng, tương đương khối lượng 11,59 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi ngân hàng gồm CTG bị bán ròng 269,8 tỷ đồng (hơn 9 triệu đơn vị) và TCB bị bán ròng 134,1 tỷ đồng (5,87 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với khối lượng đạt 852.400 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 11,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, SLS dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về giá trị, đạt 2,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 32.400 đơn vị. Còn cổ phiếu VGS bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 267.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VTP đạt 9,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 84.930 cổ phiếu. Còn VIB vẫn bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 40,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,27 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%