Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 11-15/10: Bán ròng gần 3.000 tỷ đồng, đột biến tại MML

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 11-15/10: Bán ròng gần 3.000 tỷ đồng, đột biến tại MML

(ĐTCK) Khối ngoại đã có tuần bán ròng thứ 10 liên tiếp với giá trị tiếp tục gia tăng, đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, với giao dịch đột biến tại cổ phiếu MML.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 20,73 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 697,13 tỷ đồng, giảm 41,06% về lượng và 30,12% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 186,2 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.879,67 tỷ đồng (tăng 43% về lượng và 40,91% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 206,93 triệu đơn vị, giá trị 8.576,8 tỷ đồng (tăng 25,17% về lượng và 30,16% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/10

36.086.040

26.403.450

9.682.590

1.471.660

1.048.170

423.490

12/10

41.393.150

44.203.450

-2.810.300

2.047.890

2.087.340

-39.450

13/10

22.696.480

32.855.780

-10.159.300

1.006.220

1.525.530

-519.310

14/10

52.736.500

61.812.680

-9.076.180

1.966.200

2.605.040

-638.840

15/10

33.286.700

41.655.100

-8.368.400

1.387.700

1.310.720

76.980

Tổng

186.198.870

206.930.460

-20.731.590

7.879.670

8.576.800

-697.130

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 942.860 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 448.580 đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng 62,76 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,4 triệu đơn vị, giá trị 156,79 tỷ đồng (tăng 37,13% về lượng và 83,14% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,34 triệu đơn vị, giá trị 219,55 đồng (tăng 81,8% về lượng và 121,59% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/10

861.700

677.530

184.170

26.960

22.910

4.050

12/10

691.700

1.141.400

-449.700

25.050

37.360

-12.310

13/10

929.410

741.370

188.040

30.990

21.440

9.550

14/10

1.386.800

2.085.640

-698.840

29.870

72.690

-42.820

15/10

1.528.070

1.694.600

-166.530

43.920

65.150

-21.230

Tổng

5.397.680

6.340.540

-942.860

156.790

219.550

-62.760

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và chỉ 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 12/10.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 24,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.229,81 tỷ đồng; tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ bán ròng 2,06 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 137,5 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,31 triệu đơn vị, giá trị 184,26 tỷ đồng (giảm 38,74% về lượng và 39,5% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 28,5 triệu đơn vị, giá trị 2.414,07 tỷ đồng (tăng gấp hơn 2 lần về lượng và gần 4,5 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/10

911.910

24.369.240

-23.457.330

46.010

2.210.170

-2.164.160

12/10

735.840

512.980

222.860

29.000

27.010

1.990

13/10

514.580

462.100

52.480

23.940

27.960

-4.020

14/10

401.710

1.070.830

-669.120

18.010

56.020

-38.010

15/10

1.741.670

2.087.490

-345.820

67.300

92.910

-25.610

Tổng

4.305.710

28.502.640

-24.196.930

184.260

2.414.070

-2.229.810

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 45,87 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.989,7 tỷ đồng, tăng 24,68% về lượng và 160,3% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.148,54 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu FMC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt hơn 9,74 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 487,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VRE được mua ròng 9,17 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 278,7 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh khác như DPM đạt 157,5 tỷ đồng, HSG đạt 118,3 tỷ đồng, MBB đạt 105 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu HPG vẫn bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị, đạt 392,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt hơn 6,89 triệu đơn vị.

Trong khi đó, PAN dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt hơn 11,4 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 349,1 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là SSI bị bán ròng 6,85 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 281,9 tỷ đồng và KBC bị bán ròng 4,9 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 223,9 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất PVI với khối lượng đạt gần 1,81 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 82,4 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng đạt 2,64 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 100,1 tỷ đồng. Tiếp theo là TNG bị bán ròng hơn 1,2 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 37,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV về giá trị, đạt 7,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 84.540 đơn vị. Còn BSR dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 258.070 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu MML là đột biến tuần qua khi bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 23,17 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới 2.548,6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,432.32

18.74 (1.31%)

 
VNIndex 1,432.32 18.74 1.31%
HNX 441.15 5.3 1.2%
UPCOM 109.19 -2.92 -2.67%
07/12/2021
08/12/2021
09/12/2021